Masz pytania? Kliknij i zadzwoń do nas już teraz

Odszkodowania

Zleć nam swoją sprawę

Załatw wszystko przez internet. 100% formalności online

Jesteś osobą poszkodowaną w wypadku i Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło Ci zaniżone odszkodowanie powypadkowe lub odmówiło wypłaty odszkodowania? Zastanawiasz się, czy dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z pełnomocnikiem to słuszny wybór? Skorzystaj z naszego doświadczenia w skutecznym negocjowaniu z firmami ubezpieczeniowymi i miej pewność, że uzyskałeś odszkodowanie powypadkowe w możliwie najwyższej kwocie. Jeżeli miałeś wypadek i liczysz na odszkodowanie, które umożliwi Ci szybki powrót do zdrowia, możesz liczyć na nasze pełne wsparcie w uzyskiwaniu odszkodowania. Wiemy, że w tym przypadku szczególnie zależy Ci na czasie. Współpraca z naszym Pełnomocnikiem skróci do minimum czas oczekiwania na wypłatę środków

Jak uzyskać odszkodowanie na wysokim poziomie? Wybierz Codex 

Nasi Klienci mogą liczyć na niezbędne wsparcie prawne na każdym etapie procedury odszkodowawczej. Wśród mocnych stron naszej kancelarii znajduje się przede wszystkim  ponad 10-letnie doświadczenie i znajomość technik negocjacyjnych, które skutecznie wykorzystujemy w polubownym rozwiązywaniu spraw z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Dodatkowo naszych specjalistów cechuje wysoki stopień zaangażowania w sprawę oraz odpowiednie podejście do Klientów, którzy, często, trafiają na Codex w bardzo trudnym momencie życia. Szczególnie trudną kategorią spraw jest uzyskiwanie zadośćuczynień za śmierć osób bliskich. Gwarantujemy w tym przypadku maksymalne odciążenie osoby poszkodowanej w dopełnianiu niezbędnych formalności. Jak odzyskać odszkodowanie w wysokiej kwocie? Wybierz Codex – każdemu Klientowi oferujemy rzetelną postawę i skrupulatną pracę, co przekłada się na satysfakcję i możliwie najwyższą kwotę uzyskanych świadczeń. 

Co zyskasz, przekazując swoją sprawę do Codex?

Bezpieczeństwo. Spokój. Pieniądze, które Ci się należą. Pełnomocnik przeprowadzi Cię przez procedurę odszkodowawczą, dbając o to, by wypłacone świadczenie, było możliwie jak najwyższe. Otrzymasz niezbędną pomoc w kwestiach formalnych – od przygotowania dokumentacji po zastępstwo w kontaktach z Ubezpieczycielem. Jeśli podczas szkody doświadczyłeś uszczerbku na zdrowiu, możesz liczyć na doradztwo dotyczące dalszego leczenia. W trakcie całego procesu zostaniesz objęty opieką indywidualnego doradcy, który będzie monitorował postępy w Twojej sprawie. Zastanawiasz się, jak uzyskać odszkodowanie bez zbędnego stresu? Wybierz Codex i odliczaj dni do wypłaty świadczenia.

Jakie odszkodowania powypadkowe uzyskujemy dla naszych Klientów?

Odszkodowania powypadkowe stanowią duży procent prowadzonych przez nas spraw. Specjalizujemy się m.in. w procedurach dotyczących powypadkowych odszkodowań jednorazowych, odszkodowań za utracony dochód, rentach czy zadośćuczynieniach. Zajmiemy się Twoją sprawą, jeżeli sam miałeś wypadek lub straciłeś w wypadku kogoś bliskiego. Jak uzyskać wysokie odszkodowanie, mimo że zgłosiłeś już sprawę do Ubezpieczyciela? Możesz na nas liczyć zarówno po decyzji odmownej, jak i zaniżonej wypłacie, nieodpowiadającej wymiarowi szkody, którą poniosłeś.  

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Jako niezwykle doświadczona kancelaria, dla naszych Klientów odzyskujemy odszkodowania już od kilkunastu lat. Tak imponujący staż w branży prawniczej doskonale pokazuje nam, że większość zgłaszających się do nas poszkodowanych nie posiada odpowiednio rozbudowanej wiedzy na temat obowiązującego w Polsce prawa. A to będzie czynnik niezbędny, jeśli interesuje Cię tylko rzetelnie wyliczone, uczciwe odszkodowanie. Towarzystwa specjalizujące się w wypłatach takich świadczeń niestety niezwykle często zaniżają sumę wypłacaną na konto osoby poszkodowanej. Nie musisz się jednak martwić. Wszelkiego rodzaju formalności zawsze będą spoczywać na barkach specjalistów z kancelarii CODEX. Chętnie dzielimy się swoim spektakularnym doświadczeniem i wiedzą już na pierwszych spotkaniach. Jak skutecznie odzyskać odszkodowanie adekwatne do wyrządzonej Ci krzywdy? Znamy odpowiedź na to pytanie! Na swoim koncie posiadamy ponad dwadzieścia dwa tysiące rozwiązanych spraw. Twój końcowy sukces oraz wysokie odszkodowania są dla naszych pracowników priorytetem!

Pomożemy Ci uzyskać wysokie odszkodowanie w krótkim czasie!

Współpraca z prawnikami odszkodowawczymi w kancelarii CODEX charakteryzuje się kompleksowym działaniem na poczet maksymalnego zadowolenia każdego Klienta, czyli osoby poszkodowanej w różnego rodzaju sprawach. Aby móc uzyskiwać tylko wysokie odszkodowania, bierzemy na siebie ciężar prowadzenia całego postępowania odszkodowawczego. Już na wstępie postępowania podpowiemy Ci, jaka dokumentacja będzie wymagana do uzyskania sprawiedliwego świadczenia. Pomożemy także w negocjacjach z towarzystwem ubezpieczeniowym, a w razie konieczności gwarantujemy również reprezentowanie podczas sprawy sądowej. Zdecydowana większość zgłaszanych do nas problemów jest rozwiązywana w terminie miesiąca od pierwszego spotkania. Dokładamy starań, żeby odszkodowanie dla Ciebie było nie tylko wysokie – adekwatne do rozmiaru krzywdy, ale także uzyskane w jak najlepszym czasie, dzięki współpracy z profesjonalnym pełnomocnikiem, który na Twoją rzecz. Przecież nikt nie lubi w nieskończoność oczekiwać na należne mu pieniądze. Zapraszamy do współpracy! Także online. Jako doświadczeni specjaliści rozwiązujemy popularne problemy całkowicie przez sieć.

Skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę, następnie ocenimy szansę na uzyskanie odszkodowania i przygotujemy konkretną propozycję rozwiązania sprawy. Nasi specjaliści czekają na kontakt od Ciebie. Zapraszamy też do osobistych spotkań z naszymi doradcami (Rzeszów, Lublin, Poznań, Warszawa, Kraków).

Komu Codex świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie odszkodowań?

 • ofiarom wypadków komunikacyjnych (pasażerom, kierowcom, pieszym i rowerzystom),
 • rodzinom, które na skutek wypadku straciły bliskiego,
 • poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
 • ofiarom wypadków w rolnictwie,
 • osobom, które uzyskały rażąco niskie odszkodowanie,
 • poszkodowanym, którym odmówiono wypłaty odszkodowania.

Co otrzymasz, ubiegając się o odszkodowanie z Codex? 

 • kompleksową obsługę prawną,
 • bezpłatną analizę sprawy,
 • oszacowanie wysokości odszkodowania,
 • pomoc przy ustaleniu odpowiedzialności,
 • pomoc w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji i dowodów,
 • fachowe doradztwo w zakresie dalszego leczenia i diagnostyki,
 • zastępstwo we wszystkich formalnościach,
 • reprezentację doświadczonego negocjatora,
 • indywidualnego doradcę, który na bieżąco będzie monitorować postępy w sprawie.

Jakie odszkodowania Codex uzyskuje dla swoich klientów?

 • odszkodowania,
 • zadośćuczynienia za ból i cierpienie fizyczne, psychiczne,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów poniesionych na leki i rehabilitację,
 • wyrównanie z tytułu utraconego dochodu,
 • koszt poniesiony na opiekę osób trzecich,
 • w przypadku niezdolności do podjęcia pracy rentę wyrównującą.

Od czego rozpocząć ubieganie się o odszkodowanie? 

Rozpocznij od jak najszybszego zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela. Już na tym etapie możesz wykorzystać pomoc Centrum Odszkodowań Powypadkowych Codex. Bez względu na rodzaj zdarzenia, najważniejsze jest szczegółowe wykazanie i opis poniesionych strat. Jeszcze w chwili zdarzenia osoba poszkodowana powinna pomyśleć o skompletowaniu potrzebnych dowodów w sprawie. Jak uzyskać odszkodowanie, jeżeli jesteś uczestnikiem kolizji? Po ustaleniu odpowiedzialności za zdarzenie, pamiętaj o spisaniu oświadczenia, w którym zawrzesz najważniejsze informacje na temat zdarzenia. Ważne będą również notatki policyjne, pisma oraz – w kontekście oceny rozmiaru szkody rzeczowej – zdjęcia z miejsca zdarzenia, w tym uszkodzonego pojazdu. Ponadto kluczowa jest również dokumentacja medyczna związana z procesem leczenia (tj. wypisy, opinie lekarzy, rachunki za lekarstwa, rehabilitację itd.). 

Jak uzyskać odszkodowanie? Poznaj podstawowe pojęcia z zakresu tej dziedziny

Procedura odszkodowawcza, na każdym jej etapie, wymaga wiedzy i doświadczenia w podejmowaniu skutecznych działań. Poniżej znajdziesz najbardziej przydatne pojęcia, z którymi zetkniesz się w procesie uzyskiwania odszkodowań: 

odszkodowanie – świadczenie pieniężne, o które może rościć osoba poszkodowana. Szczególnym rodzajem odszkodowania jest zadośćuczynienie. W odróżnieniu od zadośćuczynienia, odszkodowanie jest związane z wynagrodzeniem szkody majątkowej (rzeczowej). Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego wypłacone odszkodowanie osobie poszkodowanej powinno być współmierne do poniesionej szkody. W zakresie odszkodowań osobowych osoba poszkodowana może rościć o: jednorazowo wypłacane odszkodowanie, świadczenie rentowe, zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia (w tym dojazdów do placówek medycznych), rehabilitacji, zwrot za kupno potrzebnego sprzętu medycznego czy rentę na zwiększone potrzeby (inaczej: rentę wyrównawczą). Jedną z kluczowych kwestii dotyczącą odszkodowania jest dokładne określenie rozmiaru szkody, jakiej doznała osoba poszkodowana oraz uwzględnienie ewentualnego przyczynienia się osoby poszkodowanej (zob. niżej) do zaistniałego zdarzenia;          

odpowiedzialność odszkodowawcza – odpowiedzialność ponoszona przez jednego z uczestników zdarzenia, na podstawie której osoba poszkodowana może ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Odpowiedzialność odszkodowawcza uwzględnia: wystąpienie szkody, wynikającej ze zdarzenia, wiązanego ustawą, z zobowiązaniem do rekompensaty, istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą. Występują dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej: deliktowa – wynikająca z zachowań uczestnika zdarzenia sprzecznych z prawem oraz przyjętymi normami życia społecznego, nie ma związku z ewentualnymi umowami łączącymi poszkodowanego i sprawcę oraz kontraktowa – związana z niewykonaniem pewnych zobowiązań (lub wykonaniem ich nienależycie), obwarowana umową, zgodnie z którą jedna ze stron ma obowiązek zrekompensować powstałe szkody; 

zasady dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej – można wyróżnić trzy rodzaje zasad, na podstawie, których można stwierdzić istnienie odpowiedzialności odszkodowawczej: zasada winy (sprawca powinien naprawić krzywdy wyrządzone przez konsekwencje swojego zachowania), zasada ryzyka (odpowiedzialność za szkodę, która powstaje np. w wyniku działania niebezpiecznych urządzeń ponosi osoba, która wykorzystuje te urządzenia do swoich działań, nawet wtedy, gdy zaistniałe zdarzenie było trudne do przewidzenia), zasada słuszności (obowiązująca w sytuacji, gdy nie ma podstaw do uzyskania odszkodowania, ale istotne motywy etyczne warunkują słuszność zrekompensowania zaistniałej szkody); 

szkoda – definiowana jako uszczerbek na dobrach i interesach chronionych prawem; szkodę można dzielić według różnych kryteriów, m.in.: na szkodę majątkową na mieniu (dotyczy uszczerbku na dobrach i interesach majątkowych osoby poszkodowanej), na szkodę majątkową na osobie (dotyczy m.in.: uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty wolności lub czci). Szczególną kategorią szkody, za którą można uzyskać odszkodowanie, jest szkoda niemajątkowa (inaczej krzywda, dotyczącą uszczerbków na dobrach, które nie skutkują zmianami w majątku, ale wywołują cierpienie fizyczne i psychiczne). Inną klasyfikacją jest podział na szkodę rzeczywistą (damnum emergens – np. uszczerbek na zdrowiu) i szkodę pozbawienia przyszłej korzyści (lucrum cessas – np. pozbawienie możliwości wykonywania zawodu z powodu tego uszczerbku);

zgłoszenie roszczenia – działanie osoby poszkodowanej w celu powiadomienia podmiotu odpowiedzialnego za naprawę wyrządzonej szkody. Pierwszym etapem negocjacji jest sporządzanie odpowiedniego pisma, w którym poszkodowany opisuje zdarzenie, zakres szkody i żąda zwrotu kosztów związanych z wypadkiem, którego było uczestnikiem. Ze względu na to, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe często zaniżają wypłacane świadczenia bądź udzielają odmowy, bazując na roszczeniu przedłożonym przez osobę poszkodowaną, rzetelne przygotowanie tego pisma jest kluczowe w całej procedurze o odszkodowanie. Co musi się znaleźć w takim dokumencie? Przede wszystkim szczegółowy opis zdarzenia, do którego doszło. Warto odnieść się zarówno do samego przebiegu zdarzenia (czas, miejsce, uczestnicy, chronologia zdarzeń), jak i skrupulatnego przedstawienia negatywnych konsekwencji, które towarzyszy osobie poszkodowanej od chwili wypadku. W tej części roszczenia o odszkodowanie powinien znaleźć się wykaz kosztów, jakie poniesiono na: leczenie, dojazdy, rehabilitację, wskazanie ewentualnej konieczności zmiany pracy oraz wpływu zdarzenia na psychikę i samopoczucie roszczącego. Suma odszkodowania wskazana w roszczeniu powinna być adekwatna do zaistniałej szkody. Skuteczną praktyką jest dołączenie do roszczenia podstaw prawnych do żądania określonej w dokumencie kwoty; 

dwa rodzaje szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych – można wyróżnić: szkodę całkowitą, której naprawa, ze względu na szeroki zakres uszkodzeń, jest niemożliwa bądź jest wyższa niż 70% wartości pojazdu sprzed kolizji lub wypadku; szkodę częściową, której naprawa i przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku wynosi mniej niż 70% jego wartości; 

likwidacja szkody – proces, w którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe dąży do ustalenia przyczyny zaistniałego zdarzenia oraz wskazania osoby odpowiedzialnej; kolejnymi etapami tego procesu jest określenie rozmiaru szkody i wskazanie wysokości odszkodowania rekompensującego szkodę lub odmowa wypłaty świadczenia, w sytuacji, gdy nie ma ku temu przesłanek; 

likwidacja szkody z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – jeżeli sprawca kolizji, w której wziąłeś udział nie ma polisy OC, zbiegł z miejsca zdarzenia i nie wiesz, jaka jest jego tożsamość, możesz uzyskać odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Poszkodowany otrzyma świadczenie do 30 dni od dnia zgłoszenia zaistniałej szkody i dostarczenia potrzebnych dokumentów dotyczących zdarzenia. Skąd Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma środki na pokrycie szkód w takich sytuacjach? Część każdej składki OC opłacanej przez kierowców trafia do Funduszu. Warto jednak zastrzec, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może wezwać sprawcę wypadku, który nie wykupił polisy OC i spowodował szkodę, do zwrotu kwoty potrzebnej na rekompensatę zaistniałej szkody. Fundusz ma ponadto prawo do nałożenia kary za brak ważnej polisy ubezpieczeniowej;  

terminy wypłat odszkodowań z OC – Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie: w ciągu 30 dni (część odszkodowania, co do której nie ma sporu), do 14 dni (sporna część odszkodowania, licząc od dnia, kiedy można było rozwiązać spór), do 90 dni maksymalnie. 

rodzaje odszkodowań – można wyróżnić: odszkodowanie z OC (do zrekompensowania wyrządzonej szkody jest zobowiązany Ubezpieczyciel sprawcy szkody), odszkodowanie z AC (w przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego kradzieży odszkodowanie wypłaca Ubezpieczyciel właściciela pojazdu), odszkodowanie z ubezpieczenia na życie (do roszczenia o ten typ odszkodowania jest uprawniona rodzina osoby zmarłej), odszkodowanie powypadkowe (przyznawane osobie poszkodowanej w wypadku, do którego doszło w pracy, domu lub podczas pobytu za granicą – warunkiem jest posiadanie stosownej polisy ubezpieczeniowej), odszkodowanie od Skarbu Państwa (należne osobie poszkodowanej ze względu na nadużycia bądź zaniechania w działaniu organizacji, przedsiębiorstw lub osób na stanowiskach urzędniczych – odszkodowania należy dochodzić na drodze sądowej), odszkodowanie od banku (należne kredytobiorcy w sytuacji, gdy bank działał na jego szkodę);

różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją – jeżeli w zdarzeniu, w którym brałeś udział, jeden z uczestników zmarł bądź doświadczył długotrwałych obrażeń ciała (trwających powyżej 7 dni), zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek. Podczas kolizji dochodzi do uszkodzenia pojazdu lub lekkich uszkodzeń ciała (trwających krócej niż 7 dni). Jak uzyskać odszkodowanie? W obu przypadkach istotne jest zadbanie o dokument poświadczający okoliczności zdarzenia i wskazujący osobę odpowiedzialną. Podczas wypadku sporządzi go policja, natomiast uczestnicy kolizji mogą sporządzić go sami. Oświadczenie będzie jednym z kluczowych dokumentów w procedurze odszkodowawczej.  

odpowiedzialność za wypadek z udziałem zwierząt – w przypadku zwierząt domowych, pozostających pod ochroną człowieka, odpowiedzialność ponosi ich właściciel (mowa o zasadzie winy w nadzorze); w sytuacji, gdy szkody powodują zwierzęta dzikie, pozostające pod pełną ochroną i żyjące na wolności, za szkody odpowiada Skarb Państwa; jeżeli chodzi o zwierzęta dzikie, żyjące na wolności, łowne – odpowiedzialność za szkodę ponosi koło łowieckie. Warto w tym miejscu zastrzec, że nie ma znaczenia, gdzie doszło do wyrządzenia szkody. Szczególnym zdarzeniem jest kolizja z udziałem dzikich zwierząt, np. z przebiegającą przez jezdnię sarną. Kto w tej sytuacji zapłaci za naprawę uszkodzonego pojazdu? Jeżeli kierowca, który doznał szkody, posiada wykupioną polisę AC, koszt naprawy pokryje Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W sytuacji, gdy na drodze nie było znaków ostrzegawczych, możesz rościć o odszkodowanie od zarządcy dróg, na którym spoczywa obowiązek odpowiedniego oznaczenia jezdni. 

odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez osobę niepoczytalną – zgodnie z zapisem kodeksu cywilnego, odpowiedzialność za popełnienie czynu niedozwolonego przez osobę niepoczytalną, na zasadzie winy w nadzorze, ponosi osoba zobowiązana do jej nadzoru. Odpowiedzialności nie ponosi, m.in.: osoba małoletnia, chora psychicznie, niedorozwinięta psychicznie lub nie w pełni świadoma (oprócz stanu po zażyciu alkoholu lub narkotyków). Kto może sprawować nadzór nad osobą niepoczytalną? Osoba fizyczna lub instytucja: rodzic, szkoła, szpital. Sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez osobę niepoczytalną odwołują się do skomplikowanych zagadnień prawnych, co sprawia, że kompleksowe wsparcie prawne od specjalistów z zakresu odszkodowań wydaje się w tej sytuacji nieodzowne.

utrata zdolności do wykonywania swojego zawodu jako konsekwencja wypadku – oprócz renty odszkodowawczej, przysługującej osobie poszkodowanej, która w wyniku wypadku całkowicie lub częściowo straciła szansę na kontynuowanie wykonywania wcześniego zawodu, osoba poszkodowana może ubiegać się o świadczenia dodatkowe. Są nimi: zwrot kosztów, które roszczący poniósł w wyniku szkody (koszty leków, podjętego leczenia, koniecznej rehabilitacji, ale również doszkolenia się w celu koniecznej zmiany stanowiska pracy) oraz zadośćuczynienie (rekompensujące krzywdę doznaną podczas wypadku, związaną z uszczerbkiem na zdrowiu). 

przyczynienie – zachowanie osoby poszkodowanej, które można uznać za nieprawidłowe i które pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z zaistniałym zdarzeniem. W procedurze uzyskiwania odszkodowania określa się je procentowo, a jego wartość ma wpływ na wysokość wypłaconego świadczenia (np. niezapięcie pasów bezpieczeństwa podczas wypadku samochodowego).  

zasada restytucji – zgodnie z nią efektem wypłacenie świadczenia odszkodowawczego powinno być przywrócenie równowagi osobie poszkodowanej, która została utracona w chwili zdarzenia, rozumiana jako zrekompensowanie poniesionej przez osobę straty, a nie wzbogacenie się poszkodowanego. Restytucja naturalna (przywrócenie do stanu poprzedniego) polega na doprowadzeniu dóbr lub interesów osoby poszkodowanej do czasów sprzed powstania szkody. W praktyce dotyczy to, np. naprawy uszkodzonego pojazdu czy powrotu do określonego stanu prawnego. Warto w tym miejscu podkreślić, że zdarzają się sytuacje, podczas których naprawa uszkodzonego przedmiotu nie jest możliwa lub nie wystarczy do przywrócenia osobie poszkodowanej stanu sprzed powstania szkody. Wtedy rekomenduje się wypłatę stosowanej kwoty. 

przedawnienie – ogranicza w czasie możliwość ubiegania się o roszczenie przez osobę poszkodowaną, co w praktyce oznacza, że po pewnym czasie uzyskanie odszkodowania nie jest już możliwe. Przedawnienie roszczeń nie jest uznawane odgórnie (w odróżnieniu od prekluzji), osoba zobowiązana do wypłaty świadczenia musi oświadczyć, że korzysta z tego uprawnienia. Podstawowe terminy przedawnienia reguluje kodeks cywilny oraz inne ustawy. W przypadku uszkodzonego pojazdu i roszczeń z polisy OC sprawcy zdarzenia, szkoda ulega przedawnieniu po 3 latach od dnia, kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się o swojej szkodzie i jej sprawcy. Instytucja przedawnienia zmusza do jak najszybszego podjęcia kroków zmierzających do złożenia roszczeń. Po przedawnieniu roszczenia wierzyciel może dochodzić swoich spraw na drodze sądowej, ale, w sytuacji odwołania się dłużnika do zarzutu przedawnienia, wyrok zapada na korzyść dłużnika. 

bieg przedawnienia – w przypadku ubiegania się o odszkodowanie po zdarzeniu deliktowym (po czynie niedozwolonym), bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu zaistnienia szkody lub w dniu, kiedy osoba poszkodowana mogła dowiedzieć się o tej szkodzie i osobie za nią odpowiedzialnej.  Jeżeli chodzi o roszczenia obwarowane terminem płatności, pierwszym dniem, od którego zaczyna się bieg przedawnienia jest termin płatności (w prawie określa się ten stan jako wymagalność). Ustalanie daty początku biegu przedawnienia może być różne, co określają szczegółowe regulacje prawne. 

przerwanie biegu przedawnienia – są trzy sposoby na przerwanie biegu przedawnienia przez osobę roszczącą o odszkodowanie: każda czynność przed sądem (np.: pozew, wniosek o zawezwanie do podjęcia ugody przed sądem), rozpoczęcie mediacji, uznanie roszczenia przez osobę zobowiązaną do zrekompensowania szkody osobie poszkodowanej. W chwili przerwania biegu przedawnienia, w odróżnieniu od zawieszenia biegu przedawnienia, bieg przedawnienia rozpoczyna się od nowa.  

zawieszenie biegu przedawnienia – sytuacja, w której wierzyciel nie może zrekompensować szkody względem swojego dłużnika. Zawieszenie biegu przedawnienia może trwać dowolnie i służy wsparcia osób poszkodowanych, które potrzebują czasu na uzyskanie możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Przykładowe roszczenia, co do których dochodzi do zawieszenia biegu przedawnienia: w przypadku roszczeń dzieci względem rodziców, małżonków względem siebie, w przypadku udziału siły wyższej uniemożliwiającej dochodzenia odszkodowania przez osobę poszkodowaną.  

wstrzymanie zakończenia biegu przedawnienia – wymaga wyjątkowych okoliczności po stronie wierzyciela, tj. braku pełnej zdolności do podjęcia czynności prawnych lub istnienie podstaw do wnioskowania o ubezwłasnowolnienie. W takiej sytuacji dłużnik ma zapewnione dwa lata biegu przedawnienia od dnia wskazania przedstawiciela prawnego bądź uściślenia powodu tego wskazania; jeżeli chodzi o roszczenia dotyczące naprawy szkody, dłużnik ma zapewnione trzy lata od dnia, kiedy osoba poszkodowana poznał sprawcę zdarzenia. W przypadku osoby małoletniej bieg przedawnienia może najwcześniej zakończyć się po upływie dwóch lat od chwili osiągnięcia przez nią pełnoletniości.  

zakończenie biegu przedawnienia – oznacza, że uprawnienia wierzyciela, który nie podejmował działań, skutkujących uzyskaniem odszkodowania, zostały osłabione. Osoba poszkodowana nadal może dochodzić swoich roszczeń, ale dłużnik może odwołać się do przedawnienia roszczenia – w takiej sytuacji wierzyciel przegrywa sprawę. Dłużnik może zrzec się prawa do zarzutu przedawnienia.  

oświadczenie sprawcy zdarzenia – dokument ważny w procedurze odszkodowawczej w przypadku kolizji, czyli zdarzenia, podczas którego żaden z uczestników nie został ranny, a uszkodzone zostały jedynie pojazdy. W sytuacji, gdy doszło do kolizji, a nie wypadku, nie ma konieczności wzywania policji, chyba że sprawca jest pod wpływem alkoholu lub nie posiada ważnej polisy OC. Jeżeli ustalenie odpowiedzialności za zdarzenie jest możliwe, należy zadbać o dokumentację na temat zdarzenia, umożliwiającą osobie poszkodowanej roszczenie o odszkodowanie. W wspomnianym dokumencie muszą znaleźć się określone informacje tj.: dane sprawcy zdarzenia (imię i nazwisko, adres, informacje na temat prawa jazdy, marka i numer rejestracyjny samochodu, dane na temat polisy ubezpieczeniowej: numer polisy, nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego, okres, przez jaki obejmuje polisa ubezpieczeniowa), dane osoby poszkodowanej (imię i nazwisko, adres, informacje na temat prawa jazdy, marka i numer rejestracyjny samochodu), datę, miejsce zdarzenia, krótki opis przebiegu zdarzenia. 

rodzaje renty –  renta to świadczenie, o które, obok odszkodowania i zadośćuczynienia, może ubiegać się osoba poszkodowana w wypadku, skutkującym niepełnosprawnością. Możemy wyróżnić trzy rodzaje tego świadczenia: rentę okresową (jest związana z czasową niezdolnością do pracy osoby poszkodowanej i z tego względu przysługuje przez określony czas), rentę stałą (gdy niezdolność do pracy osoby poszkodowanej w wypadku ma charakter stały, np. trwałe kalectwo; ten rodzaj świadczenia jest, w związku z tym, przyznawany na stałe), rentę szkoleniową (ten rodzaj świadczenia wspiera osobę poszkodowaną, która, ze względu na negatywne konsekwencje zdarzenia, musi się przekwalifikować; nie może być wypłacana dłużej niż przez 3 lata).     

ubezpieczenie wielokrotne – zastanawiasz się, jak uzyskać odszkodowanie z kilku polis i czy jest to możliwe? Wszystko zależy od rodzaju szkody, jakiej doznałeś oraz typów wykupionych polis. Jeżeli Twoja szkoda ma charakter majątkowy, suma uzyskanych odszkodowań nie może być wyższa niż wartość szkody, którą poniosłeś. Natomiast w przypadku szkody o charakterze osobowym – możesz łączyć odszkodowania z kilku polis (kumulacja świadczeń), np. z polisy OC sprawcy zdarzenia, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków czy indywidualnego ubezpieczenia na życie.  

Nasze najczęściej prowadzone sprawy

Ponad 10-letnie doświadczenie Centrum Odszkodowań Powypadkowych Codex pozwoliło nam udoskonalić techniki negocjacyjne i osiągać blisko 100% skuteczności naszych działań. Zapoznaj się z najczęściej prowadzonymi przez nas sprawami i dowiedz się, jak uzyskać odszkodowanie, które Ci się przysługuje.  

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Konsekwencje wypadków komunikacyjnych często ciągną się latami. Do najbardziej poważnych z nich należą uszczerbki na zdrowiu. Jeżeli jesteś ofiarą wypadku, możesz zwrócić się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, które pozwoli Ci na powrót do życia sprzed wypadku, w tym umożliwi podjęcie niezbędnej rehabilitacji. W sytuacji uszczerbku na zdrowiu zaniżone odszkodowanie lub odmowa wypłaty odszkodowania stanowi realny problem, dlatego warto zasięgnąć pomocy specjalistów. Od lat negocjujemy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w zakresie uzyskania odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu. Ile wynosi takie świadczenie i jak uzyskać odszkodowanie? Wysokość odszkodowania zdrowotnego jest obliczana w oparciu na tabeli sporządzonej przez Ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Taka tabela, opracowana osobno przez każdego z Ubezpieczycieli, zostaje dołączona do części polisy ubezpieczeniowej nazywanej “Ogólne warunki umowy”. Co znajduje się w tym dokumencie? Przede wszystkim lista możliwych uszczerbków na zdrowiu osoby ubezpieczonej. Obliczenie procentowe na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu to nie jedyna wartość brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Konieczna jest dokładna analiza dokumentacji medycznej oraz opinii komisji lekarskiej. Dlatego tak ważne jest rzetelne skompletowanie dokumentacji, na co mogą liczyć wszyscy nasi Klienci, wnoszący o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Dla wygody poszkodowanych występujemy w ich imieniu bez względu na etap procedury odszkodowawczej. Po bezpłatnej analizie sprawy otrzymasz szacunkową kwotę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, którą możesz uzyskać w swojej sprawie. 

Odszkodowanie po wypadku samochodowym z polisy OC sprawcy  

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku, bardzo możliwe, że należysz do szerokiego grona osób, którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło zaniżone odszkodowanie powypadkowe lub odmówiło wypłaty odszkodowania. Zastanawiasz się, jak uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie i czy dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z pełnomocnikiem bardziej się opłaci? Nasi Klienci od lat potwierdzają, że decyzja o wsparciu specjalisty w procesie uzyskiwania odszkodowania powypadkowego była słuszna. W ramach naszej współpracy możesz liczyć na pomoc w zakresie oceny rozmiaru szkody oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji. Podczas trwania procedury odszkodowawczej zostaniesz objęty opieką indywidualnego doradcy, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem likwidacji Twojej szkody. Oprócz wygody związanej z przekazaniem pełnomocnikowi ciężaru negocjacji z Ubezpieczycielem, Klienci zwracają uwagę na o wiele wyższe kwoty odszkodowania uzyskane dzięki pomocy Codex. Nasze doświadczenie pokazuje, że uzyskujemy świadczenie blisko 70% wyższe niż w sytuacji, gdy poszkodowani walczą o odszkodowanie na własnę rękę. Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca nie ma polisy OC? W takiej sytuacji należy zgłosić swoją szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który pokryje koszty naprawy pojazdu. Na wypłatę świadczenia z UFG możesz liczyć również wtedy, gdy sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia i nie możesz ustalić jego tożsamości. Warto jednak w takiej sytuacji rozpocząć od próby wskazania świadków zdarzenia czy przyjrzenia się nagraniom na kamerach monitoringu.  

Poszkodowany rowerzysta – jak uzyskać adekwatne odszkodowanie? 

Jeżeli jako rowerzysta poruszałeś się po jezdni zgodnie z przepisami prawa, odpowiedzialność za wypadek ponosi kierowca pojazdu, z którego polisy OC zostanie wypłacone świadczenie odszkodowawcze. Istnieją jednak sytuacje, w których odpowiedzialność kierowcy umniejsza odpowiedzialność osoby trzeciej, biorącej udział w wypadku lub siła wyższa (np. wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały kierowcy uniknięcie spowodowania wypadku). Szczególną sytuacją jest przyczynienie się rowerzysty do zdarzenia, co oznacza, że jego niepożądane działanie bądź zaniechanie działania pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z zaistniałą szkodą (o przyczynieniu mowa, gdy rowerzysta np. porusza się w miejscu niedozwolonym, przejeżdża przez przejście dla pieszych lub nie posiada odblasku, co sprawia, że nie jest odpowiednio widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego). Jeżeli Ubezpieczyciel lub sąd stwierdza przyczynienie, odszkodowanie dla rowerzysty zostanie wypłacone w odpowiednio niższej kwocie. W przypadku, gdy kierowca samochodu, który spowodował wypadek, nie ma polisy OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia i nie można ustalić jego tożsamości, odszkodowanie zostanie wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  

Potrącenie na przejściu dla pieszych – odszkodowanie w wysokiej kwocie

Zostałeś potrącony na przejściu dla pieszych? Możesz rościć o odszkodowanie, nawet wtedy gdy nie znasz sprawcy zdarzenia. Zgodnie ze wskazaniem kodeksu cywilnego odpowiedzialność za potrącenie pieszego jest, na zasadzie ryzyka, w większości przypadków po stronie kierowcy pojazdu. Jeśli sprawca wypadku posiada polisę OC, poszkodowany pieszy uzyska odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Kierowca odjechał, a Ty nie zapamiętałeś numerów na tablicy rejestracyjnej samochodu? Nic straconego. Twoje świadczenie odszkodowawcze zostanie wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W sytuacji, gdy sprawca zdarzenia zostanie ustalony w późniejszym terminie, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwróci się do niego z żądaniem zwrotu poniesionej kwoty. W przypadku zdarzenia z udziałem pieszego warto również pamiętać o możliwości przyczynienia się pieszego do zdarzenia, np. poprzez poruszanie się nieprawidłową stroną jezdni czy brak odblasków, uniemożliwiających odpowiednią widoczność. 

Odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa szyjnego w wypadku

Jednym z częstych rodzajów urazów, notowanych jako konsekwencja wypadku samochodowego, jest skręcenie kręgosłupa w odcinku szyjnym. Jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie, odpowiednio poprowadzona procedura odszkodowawcza gwarantuje uzyskanie odszkodowania adekwatnego dla osoby poszkodowanej. Korzystając z naszego wsparcia, możesz liczyć również na uzyskanie: zadośćuczynienia za ból, cierpienie fizyczne oraz psychiczne, zwrotu kosztów leczenia, leków, rehabilitacji i konsultacji czy wyrównania z tytułu zmniejszenia dochodu. 

Jak odzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy? 

Miałeś wypadek w pracy i Ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub wypłacił zaniżoną kwotę? A może nie wiesz, jakie kroki podjąć, aby uzyskać odszkodowanie w wysokości adekwatnej do Twojej szkody? Nasz kancelaria wesprze Cię w uzyskaniu możliwie najwyższego odszkodowania za wypadek w pracy, które zrekompensuje poniesioną przez Ciebie szkodę. Czym jest wypadek przy pracy? W prawie jest definiowany jako zdarzenie nagłe o przyczynie zewnętrznej, które nastąpiło w związku z realizowaniem poleceń służbowych lub innych czynności świadczonych na rzecz pracodawcy (np. wyjazd na delegację). W obrębie wypadków przy pracy można wyróżnić trzy kategorie zdarzeń: wypadek śmiertelny (osoba poszkodowana zmarła w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku), wypadek ciężki (związany z długotrwałym uszkodzeniem ciała, tj.: rozstrój zdrowia, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, zniekształcenie ciała), wypadek zbiorowy (w konsekwencji tego zdarzenia ucierpiało co najmniej dwóch pracowników). Poszkodowany w wypadku przy pracy może rościć o rentę, zwrot kosztów poniesionych ze względu na szkodę (koszty lekarstw, leczenia, zajęć rehabilitacyjnych, dojazdów do placówek medycznych, pobytu w sanatorium, zmiany ścieżki zawodowej, związanej z utratą możliwości wykonywania wcześniejszego zawodu) oraz zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę podczas wypadku, wydawane w formie pieniężnej. 

Odszkodowanie z polisy AC – na co zwrócić uwagę? 

Byłeś uczestnikiem kolizji, która nastąpiła z Twojej winy i chcesz skorzystać ze swojej polisy AC, ale nie wiesz, od czego zacząć? Otrzymałeś rażąco niską wycenę szkody i zastanawiasz się, czy możesz coś jeszcze zrobić? Zlezć nam sprawę i uniknij negocjacji z Ubezpieczycielem. Podejmując współpracę z Centrum Obsługi Powypadkowej Codex, masz gwarancję, że kwota Twojego odszkodowania z AC będzie wyższa niż w przypadku samodzielnego dochodzenia swoich roszczeń, a czas oczekiwania na wypłatę środków – znacznie krótszy. Na co zwrócić uwagę przy odszkodowaniu z AC? Tuż po niezwłocznym zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, najważniejsze jest skompletowanie odpowiedniej dokumentacji, od której, w dużej mierze, zależy wysokość wypłacanego odszkodowania AC. Niedopracowanie kwestii formalnych może skutkować wydłużeniem procedur odszkodowawczych lub zaniżeniem uzyskanego odszkodowania. Fachowa pomoc pełnomocnika Codex – doświadczonego w prowadzeniu tego typu spraw – usprawni cały proces i zdejmie z osoby poszkodowanej ciężar związany z dochodzeniem odszkodowania AC. W przypadku uszkodzenia samochodu na parkingu przez nieznanego sprawcę możesz liczyć na pokrycie kosztów z polisy AC, wyłącznie w sytuacji, gdy w Twojej polisie Ubezpieczyciel uwzględnił zapis o możliwości wypłaty świadczenia rekompensującego szkodę wyrządzoną przez sprawcę, który pozostaje nieznany. 

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej 

Straciłeś w wypadku bliską osobę i nie masz głowy na załatwianie formalności związanych z dochodzeniem odszkodowania? Nie wiesz, czy stopień pokrewieństwa uprawnia Cię do jakichkolwiek roszczeń? Bezpłatnie zweryfikuj swoją sprawę, a następnie zleć sprawę Centrum Obsługi Powypadkowej Codex i zdejmij z siebie dodatkowy ciężar negocjacji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W ramach odszkodowań za śmierć osoby bliskiej możemy uzyskać dla Ciebie zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę oraz zwrot kosztów pogrzebu.

Kiedy uzyskasz odszkodowanie za wypadek w rolnictwie? 

Jeśli zostałeś poszkodowany podczas pracy w rolnictwie również możesz ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Kluczowe w przypadku tego typu odszkodowania jest kwalifikacja zdarzenia. Ubezpieczyciel uzna zdarzenie za wypadek przy pracy rolniczej, jeśli doszło do niego w gospodarstwie rolniczym, w którym pracuje ubezpieczona osoba, obszarze ściśle związanym z gospodarstwem bądź w drodze do pracy. 

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny (zdarzenie medyczne)? 

Zostałeś poszkodowany w wyniku błędu medycznego? Możesz uzyskać z tego tytułu świadczenie odszkodowawcze, które  zostanie wypłacane w sytuacji, gdy, podczas zdarzenia, doszło do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź śmierci pacjenta w wyniku: źle postawionej diagnozy, nieprawidłowo przeprowadzonego leczenia, w tym operacyjnego, wykorzystania w leczeniu niewłaściwego produktu leczniczego. Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny? Najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest przekazanie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który zadba o – kluczowe w sprawie – rzetelne skompletowanie odpowiedniej dokumentacji, w tym medycznej. Jeżeli w wyniku zdarzenia medycznego pacjent zmarł – do uzyskania odszkodowania mają prawo jego spadkobiercy, a w drugiej kolejności – członkowie rodziny. 

Zaniżone odszkodowanie lub odmowa wypłaty – co dalej? 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe dosyć często zaniżają wypłacane świadczenia osobom poszkodowanym bądź, twierdząc, że nie ma ku temu podstaw prawnych, nie wypłacają odszkodowania wcale. Wykorzystują tym samym nieznajomość zawiłych przepisów prawnych oraz trudną sytuację osoby poszkodowanej, która musi zmierzyć się z negatywnymi konsekwencjami zaistniałego zdarzenia. Jeżeli otrzymałeś zaniżoną kwotę lub odmowę, możesz ubiegać się o odszkodowanie, które realnie zrekompensuje Twoją stratę. Jak uzyskać odszkodowanie, które Ci przysługuje? Przede wszystkim, zgłaszając szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego warto skupić się na szczegółowym wykazaniu szkód, jakich się doznało, uwzględniając wszystkie aspekty zdarzenia. Na przykład, jeżeli po wypadku osoba poszkodowana traci zdolność do wykonywania pracy, jej stratą jest również pensja, której nie będzie mogła otrzymywać. Istotne jest nie tylko dokładne określenie szkód, ale także rzetelne przygotowanie dokumentacji dotyczącej zdarzenia, na której będzie opierał się Ubezpieczyciel podczas likwidacji szkody. Jak zatem uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie? Sprawy naszych Klientów pokazują, że skorzystanie z kompleksowej pomocy prawnej doświadczonych specjalistów z dziedziny odszkodowań skutkuje wyższymi kwotami wypłacanych świadczeń. Dodatkowo osoby poszkodowane podkreślają, że wsparcie Codex maksymalnie ułatwiło im uzyskanie odszkodowanie i zdjęło z nich ciężar negocjacji z Ubezpieczycielem.

Dlaczego warto wybrać Codex?

Zlecając swoją sprawę Centrum Odszkodowań Powypadkowych Codex, gwarantujemy Ci kompleksową pomoc prawną i pełne wsparcie na każdym etapie procedury odszkodowawczej. Jak odzyskać odszkodowanie z Codex? Rozpoczniemy od bezpłatnej analizy Twojej sprawy i oszacowaniu wysokości odszkodowania, które możesz uzyskać. W przypadku spornej odpowiedzialności za zdarzenie, oferujemy pomoc w jej ustaleniu. Rzetelnie przygotujemy niezbędną dokumentację, od której będzie zależała kwota odszkodowania, którą uzyskasz. Szanujemy Twój czas, dlatego zminimalizujemy formalności, których będziesz musiał dopełnić – we wszystkich możliwych formalnościach zastąpi Ci doświadczony Pełnomocnik. W każdej chwili będziesz mógł się skontaktować z indywidualnym doradcą, który poinformuje Cię, na jakim etapie jest sprawa, jakie są następne kroki i kiedy będziesz mógł się spodziewać zakończenia procedury. Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej analizy sprawy. Nasi doradcy udzielą potrzebnych informacji telefonicznie bądź podczas umówionego spotkania (działamy w miastach  tj., m.in.: Rzeszów, Lublin, Poznań, Warszawa, Kraków i in.). 

Zleć sprawę o odszkodowanie przez internet
100% formalności online
 • Maksymalna kwota odszkodowania
 • Obniżone koszty obsługi
 • Szybko i wygodnie
 • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu
 • Stały kontakt z pełnomocnikiem
Oblicz wysokość odszkodowania
100% formalności online
 • Profesjonalne narzędzie do szacowania odszkodowania
 • Dostępne online 24h / dobę
 • Unikalne w skali w kraju
 • Bezpłatne