Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym i ubiegasz się o odszkodowanie z OC sprawcy? Sprawdź, ile czasu Towarzystwo Ubezpieczeniowe może zwlekać z wypłatą należnych Ci środków oraz, czy można przyspieszyć całą procedurę. Wyjaśniamy też, co robić w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie wywiąże się z obowiązku terminowej wypłaty odszkodowania.

Wypłata odszkodowania z OC a czas rozstrzygnięcia sprawy

Postępowanie likwidacyjne jest złożonym procesem, podczas którego wyjaśniane są m. in. przyczyny wypadku komunikacyjnego oraz ustalana jest odpowiedzialność ponoszona przez zakład ubezpieczeń. Kiedy wypłata odszkodowania z OC jest uzasadniona, ubezpieczyciel ma 30 dni na jej zrealizowanie. Czas ten liczymy od dnia, w którym poszkodowany złożył określoną dokumentację. Bywa, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie może dotrzymać terminu z przyczyn niedostatecznego wyjaśnienia sprawy. Wtedy jego przedstawiciel ma obowiązek poinformować osobę roszczącą, że wypłata nastąpi później. 30 dni to jednak termin nieprzekraczalny, jeśli mowa o przyznaniu tej części odszkodowania, która jest bezsporna. Jeśli chodzi o część sporną, tu ważny jest dzień, w którym możliwe było wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do wypadku. Do 14 dni od tego terminu ubezpieczyciel powinien wypłacić pieniądze. Rozstrzyganie sprawy może trwać miesiącami, ale świadczenie musi wpłynąć na konto poszkodowanego nie później, niż 90 dni od pierwszego zgłoszenia szkody.

Zwlekanie z wypłatą należnego odszkodowania? Znaj swoje prawa

Likwidacja szkody prowadzona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie zawsze zostaje zakończona przed ustanowionym ostatecznym terminem 30 dni. Jeżeli toczy się postępowanie cywilne lub prawne, a kwestia wysokości odszkodowania z OC albo odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie została jasno określona, pieniądze mogą zostać wypłacone z opóźnieniem, lecz nie później, niż 90 dni od dnia, gdy poszkodowany po raz pierwszy zgłosił szkodę. Jeśli minęły 3 miesiące, a Ty wciąż nie otrzymałeś należnych Ci pieniędzy, skontaktuj się z nami. Centrum Obsługi Powypadkowej Codex zajmie się wystosowaniem wezwania do zapłaty i uzyskaniem odsetek od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W razie potrzeby skierujemy sprawę na drogę sądową robiąc wszystko, aby pieniądze z odszkodowania szybko zasiliły Twoje konto. Wypadki komunikacyjne się zdarzają i nie każdy wie, że dociekanie swoich praw to przywilej. Nie każdy ma również siłę, by samodzielnie walczyć o odszkodowanie. Warto zatem zaufać profesjonalistom i powierzyć im swoją sprawę.