Lato to czas, w którym spędzanie czasu na świeżym powietrzu to norma. Szczególną okolicznością przemawiającą za uprawianie sportu czy aktywniejszego trybu życia jest możliwość zadbania o swoje zdrowie i wygląd. Dlatego też na każdym kroku spotykamy rowerzystów. Taki rodzaj rekreacji, może wywoływać bardzo pozytywne skutki, ale też może powodować nieszczęśliwe wypadki. Kto odpowiada za potrącenie rowerzysty? Jakie przysługują prawa poszkodowanemu?

Kto ponosi odpowiedzialność?

Rowerzysta, który porusza się zgodnie z przepisami prawa drogowego nigdy nie ponosi odpowiedzialności za swój wypadek. To kierowca pojazdu zobowiązany do wypłacenia odszkodowania za potrącenie poszkodowanego. Przypadki, gdy odpowiedzialność kierowcy zostaje wyłączona to, sytuacja w której poszkodowany sam jest winny spowodowania wypadku, odpowiedzialność ciąży na osobie trzeciej, a także w wyniku działania siły wyższej (np. wypadek spowodowany jest silnym zjawiskiem atmosferycznym). W razie, gdy rowerzysta został potrącony na przejściu dla pieszych bądź nie posiadał potrzebnego oświetlenia w porze nocnej stosuje się tzw. przyczynienie. Odszkodowanie zostanie mu przyznane, jednakże w znacznie niższej części niż gdyby rowerzysta nie popełnił uchybienia.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Poszkodowany rowerzysta ma prawo dochodzenia swoich roszczeń z OC sprawcy. Każdy pojazd powinien mieć takie ubezpieczenie. W przypadku, gdy właściciel nie wykupił OC albo nie można ustalić tożsamości sprawcy, odszkodowanie wypłaci poszkodowanemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Oprócz rekompensaty za szkody tj. uszkodzenie ciała czy konieczność naprawy roweru, poszkodowany może żądać zadośćuczynienia za doznane krzywdy spowodowane wypadkiem. Rodzina i bliscy poszkodowanego również mają prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Takie prawo przysługuje, gdy wypadek był ze skutkiem śmiertelnym. Rodzina może ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, organizacji pogrzebu, a także rekompensaty za śmierć bliskiej osoby. Podmiot obowiązany do wypłaty odszkodowania powinien uczynić to w terminie 30 dni. Jednak często dochodzi do przekroczenia tego terminu. Skutkiem jest przyznanie zaniżonej wartości odszkodowania, bądź nawet odstąpienie od wypłaty korzyści poszkodowanemu. Wtedy należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc.

Aby mieć pewność, że otrzymamy należne nam odszkodowanie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Zostałeś potrącony jadąc rowerem? Nie czekaj. Zgłoś się do nas, a my uzyskamy dla Ciebie wysokie odszkodowanie!