Wiemy, że nie zawsze miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci jest bezpieczne. Często dochodzi do poważnych urazów i wypadków, spowodowanych nieodpowiednim stanem znajdujących się na obiekcie urządzeń. Źle wykonane lub niezabezpieczone poszczególne elementy mogą spowodować niemałe problemy. Co należy zrobić i do kogo się zwrócić, gdy pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności dojdzie do urazu? Kto odpowiada za wypadek dziecka na placu zabaw?

Odpowiedzialność

Za szkody doznane przez dziecko na obiekcie przeznaczonym do zabawy odpowiada zarządca lub właściciel. Zarówno dotyczy to publicznych placów zabaw jak i tych znajdujących się np. w supermarketach. Niezależnie od tego czy dziecko posiada ubezpieczenie NNW, rodzic ma prawo wystosowywać roszczenie o odszkodowanie.

Przeważnie szkody wywołane są przez:

  • połamane lub pęknięte elementy,
  • wady konserwacji elementów,
  • nieprawidłowo umocowany sprzęt,
  • wystające śruby,
  • zaniedbanie – ubytki w nawierzchni, bałagan.

Sprawca odpowiada za wyrządzone krzywdy, w momencie gdy kumulatywnie zaistnieją trzy przesłanki. Oznacza to, że szkoda która wystąpiła musi być związana z działaniem (zaniechaniem) osoby odpowiedzialnej, a także musi być wykazany związek przyczynowo-skutkowy. Należy pamiętać, że ciężar dowodu spoczywa na osobie, która z tego tytułu wywodzi skutki prawne! 

Dochodzenie roszczeń

W przypadku, gdy rodzic lub opiekun ubiega się o odszkodowanie za wypadek dziecka na placu zabaw, warto szczególnie zadbać o dokumentację. Materiały potwierdzające wypadek oraz jego leczenie mogą znacznie przyczynić się do przyznania odpowiedniego odszkodowania. Równie ważne są zeznania świadków.

Od sprawcy możemy ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także o zwrot kosztów leczenia. W przypadku, gdy dziecko w konsekwencji wypadku poniesie śmierć jego opiekunowie mają prawo do zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów pogrzebu…

Pomoc prawna

Dochodzenie roszczeń za wypadek u dziecka jest dość złożonym procesem, dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. W kancelarii Codex pracuje zespół specjalistów, którzy zajmują się uzyskiwaniem odszkodowań m.in. z tego zakresu. Nasze wieloletnie doświadczenie skutkuje powodzeniem w przeprowadzaniu poszczególnych spraw. Jeśli przydarzył Ci się wypadek lub Twojemu dziecku, nie czekaj – zgłoś się do nas.