Dajemy więcej niż odszkodowanie…

Jednym z ważniejszych celów  Kancelarii Odszkodowawczej Codex  jest przywrócenie zdrowia poszkodowanego do stanu sprzed zdarzenia wypadkowego. Oczywiście kluczowym elementem  jest uzyskanie odszkodowania ale nie mniej ważnym jest szybkie przywrócenie zdrowia.

Dziś pacjenci natrafiają na szereg barier w procesie leczenia – co związane jest utrudnieniami z dostępem usług lub wysokimi kosztami leczenia. Dlatego w  2011 roku  uruchomiliśmy  Program Medyczny,  który pozwala naszym Klientom na szybszy powrót do zdrowia w specjalistycznej placówce medycznej. Nasi pracownicy w ramach programu medycznego ułatwią wejście w program rehabilitacyjny.

Aktualnie współpracujemy z ponad 120 placówkami medycznymi na terenie całego kraju.

Zostań naszym partnerem

(wymagane) Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu, wstępnej analizy roszczeń i przedstawienia oferty usług przez administratora danych Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 21. Odbiorcami powyższych danych będą osoby współpracujące z administratorem. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych, a także o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania.