Chciałbym wyrazić najszczersze uznanie za wzorowe reprezentowanie mojej osoby. Profesjonalizm pracowników Codex można było zauważyć na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dziękuję.