Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24.04.2013r., Sygn. Akt. I ACa 107/13

Roszczenia rodziców po śmierci jedynego syna, poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym w 2011 r.

Kierujący samochodem osobowym, będąc pod wpływem alkoholu i poruszając się z nadmierną prędkością, doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem, kierowanym przez poszkodowanego. Mężczyzna doznał licznych obrażeń ciała, w następstwie których zmarł w szpitalu.

POWÓD Wypłacono w likwidacji szkody W.P.S Zasądzono Łączne zadośćuczynienie
Matka 15.000 zł 135.000 zł 135.000 zł 185.753,49 zł
Ojciec 15 000 zł 135.000 zł 135.000 zł 177.070,30 

 

 


*Kwota uwzględnia ustawowe odsetki

Sąd uzasadniając wysokość zasądzonych z tytułu zadośćuczynienia podkreślił: „zdarzeniem wywołującym krzywdę powodów jest śmierć jedynego ich dziecka (…), poczucie pustki po utracie syna, cierpienia  i wstrząs psychiczny wywołany jego nagłą, przedwczesną śmiercią, rolę jaką pełnił w życiu powodów, rodzaj  i intensywność więzi łączącej powodów ze zmarłym. (…) Powódka po śmierci syna czuje się samotna, płacze na wspomnienie syna, ma problemy ze snem, często śni się jej syn. Zażywa leki uspokajające. Bardzo brakuje jej syna, nie może pogodzić się z tym, że odszedł. Często odczuwa jego obecność w domu. Powód po śmierci syna bardzo się zmienił, stał się bardzo małomówny, podupadł na zdrowiu. Powodowie utrzymywali z synem bliskie i częste relacje, nawet wówczas, gdy założył on już swoją rodzinę. Zapewniał rodzicom poczucie bezpieczeństwa, służył im radą i pomocą we wszystkim. (…) Powodów łączyła z synem głęboka więź emocjonalna i z tego względu nadal cierpią po jego śmierci, nie radzą sobie z nią, nie przeżywają żałoby w sposób prawidłowy, trwają w przedłużającej się reakcji depresyjnej. (…)