Składam serdeczne podziękowanie pracownikom firmy Codex a w szczególności; A. Dygas, A Sawickiej, R. Tereszkiewiczowi, którzy po ludzki z wielką kulturą osobistą i cierpliwością zajęły się naszą sprawą.

Życzę Państwu wszelkiej Pomyślności i skuteczności w dalszym działaniu na rzecz ludzi potrzebyjących fachowej pomocy, którą Państwo oferujecie.