zbyt wiele danych potrzebnych do zarejestrowania sprawy w celu wstępnej oceny.