Składam serdeczne podziękowania za podjęcie się reprezentowania mojej osoby w sprawie odszkodowania po wypadku. Dziękuję za zainteresowanie, cierpliwość, kulturę osobistą w postępowaniu z ludźmi poszkodowanymi przez los, często już ludźmi starszymi i bezradnymi w tak trudnych dla nich sytuacjach.