Składam bardzo serdeczne podziękowania całemu zespołowi specjalistów, za trud włożony w skuteczne sfinalizowanie całego postępowania w mojej sprawie. Szczególne podziękowania za wielką kulturę osobistą i cierpliwość w postępowaniu z ludźmi poszkodowanymi, często starszymi i bezradnymi w tak trudnych dla nich sytuacjach.