Opis sytuacji  

W dniu 22.10.2009 r. kierujący pojazdem marki Ford Fiesta potrącił, znajdującego się na przejściu dla pieszych, Jana Z., który na skutek odniesionych obrażeń zmarł.

Rodzina zmarłego pismem z dnia 04.03.2010r. wystąpiła do ubezpieczyciela sprawcy o przeprowadzenie likwidacji szkody i wypłatę stosownych kwot zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej po śmierci Jana Z.

Po zgłoszeniu szkody Towarzystwo Ubezpieczeń na rzecz żony zmarłego Marty Z. dokonało wypłaty kwoty 15.000,00 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej, a także zwróciło jej poniesione koszty pogrzebu. Na rzecz syna zmarłego Piotra Z. Towarzystwo wypłaciło kwotę 5.000,00 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej po śmierci ojca. Jednocześnie Towarzystwo odmówiło wypłaty na rzecz córki zmarłego i wnuków.

Działania Codex

Po dalszą pomoc w sprawie poszkodowani zwrócili się do naszej firmy. Zebrano w sprawie wszelkiego rodzaju dokumenty i informacje, również te, dotyczące sprawy karnej.

Po skompletowaniu danych i uprzednim kontakcie z klientami COP Codex podjął decyzję o skierowaniu poszczególnych spraw na drogę postępowania sądowego.

W sprawie został opracowany pozew imieniem Moniki Z., Piotra Z., oraz małoletniej  Judyty Z.- wnuczki zmarłego. W uzasadnieniu zaakcentowane zostały relacje łączące zmarłego z poszkodowanymi, poparte opinią biegłego psychologa.

Efekt

W dniu 10.10.2011r. Sąd ogłosił wyrok zasądzając: 100.000,00 zł rzecz Moniki Z. tytułem zadośćuczynienia, 50.000,00 zł na rzecz Piotra Z. tytułem zadośćuczynienia, 20.000,00 zł na rzecz Judyty Z. tytułem zadośćuczynienia, 85.000,00 zł na rzecz Moniki Z. tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej, 7.625,00 zł na rzecz Moniki Z. tytułem zwrotu kosztów pogrzebu. Reasumując, w sprawie na rzecz poszkodowanych uzyskano kwotę 227.625,00 zł. W sprawach pozostałych uprawnionych toczą się obecnie sprawy w sądzie.