Zadośćuczynienie to świadczenie mające na celu zrekompensowanie poniesionych strat fizycznych i psychicznych na skutek wypadku. Każdy poszkodowany uzyskuje prawo dochodzenia zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku. Uznaniowy charakter zadośćuczynienia sprawia, że dochodzenie rekompensaty nie jest zadaniem prostym. Osoby nie mające doświadczenia w branży odszkodowawczej często borykają się z trudnościami w ustaleniu wysokości swojego roszczenia.  Stawki możliwe do uzyskania nie zostały sprecyzowane w żadnych regulacjach prawnych.

Wysokie zadośćuczynienie z OC należne jest każdemu poszkodowanemu

Podstawą prawną do dochodzenia zadośćuczynienia są przepisy kodeksu cywilnego art. 444-446. Zadośćuczynienie z OC to świadczenie należne poszkodowanemu w wypadku, ale też jego najbliższej rodzinie. W sytuacjach, gdzie ustalenie sprawcy wypadku nie jest możliwe lub nie posiadał on ważnej polisy OC z roszczeniem można wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak uzyskać wysokie zadośćuczynienie z OC?

Centrum Obsługi Powypadkowej Codex świadczy rzetelną i kompleksową obsługę prawną w dochodzeniu zadośćuczynienia. Nie mając doświadczenia nie warto skazywać się na porażkę w negocjacjach z ubezpieczycielem. Pamiętajmy, że są to firmy nastawione na zysk, które celowo bazując na słabym przygotowaniu poszkodowanego obniżają wysokość przyznawanego zadośćuczynienia. Jak pokazują statystyki Codex uzyskuje nawet o 70% wyższe kwoty, niż osoby walczące z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w pojedynkę.

Codex to gwarancja skuteczności!

  • Płacisz za sukces, nie pobieramy żądnych opłat wstępnych. Nasze honorarium jest pobierane dopiero po skutecznym uzyskaniu zadośćuczynienia z OC. Nie zawieramy ugody z ubezpieczycielem bez Twojej wiedzy! Nasze sukcesy pokazują, że jesteśmy jedną z najlepszych firm odszkodowawczych w branży
  • Współpracujemy z najlepszymi prawnikami mającymi doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań
  • Zadośćuczynienie z OC wypłacamy do 14 dni od wypłaty środków przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
  • Każdy Klient otrzymuje indywidualnego doradcę, który na bieżąco monitoruje postępy w jego sprawie
  • Nasi Klienci mogą korzystać z leczenia w partnerskich Placówkach Medycznych