Zdarzenie drogowe, niezależnie od jego charakteru, jest niemiłym przeżyciem. Jeśli dodatkowo w jego wyniku ucierpieliśmy my lub nasz pojazd, należy nam się odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy. Pierwszym krokiem do otrzymania rekompensaty finansowej po wypadku jest zawiadomienie o tym fakcie odpowiedniego podmiotu. Zwykle jest to ubezpieczyciel strony winnej zdarzenia, ale czasem trzeba się zgłosić do zarządcy obiektu albo towarzystwa ubezpieczeniowego. Wysłanie pisma stanowi początek negocjacji z asekuratorem – i na tym etapie może się zakończyć. Warto więc starannie zaplanować jego treść, by ułatwić sobie szybkie odzyskanie należnej sumy.

Roszczenie jest podstawowym dokumentem do wypłaty odszkodowania

To właśnie poprzez nasze pisemne żądanie zwrotu kosztów za wypadek ubezpieczyciel w ogóle dowiaduje się, że taka sytuacja miała miejsce. Tutaj też określamy, jak wysoka kwota pokryje straty majątkowe oraz niemajątkowe. Dobrym ruchem jest zatem dokładne przemyślenie sumy, którą chcemy uzyskać. Jeśli będzie ona zbyt wysoka lub niska, na późniejszym etapie okaże się to trudne do zmodyfikowania, nawet gdy korekta wyniknie ze zwiększonych wydatków na wizyty u lekarza i rehabilitację. Dodatkowo wysokość żądanej kwoty można poprzeć fundamentem prawnym. Nie jest to co prawda wymagane, ale powołanie się na orzecznictwo w podobnych sprawach znacznie ułatwi starania o odszkodowanie Ponadto należy sprawdzić, jakie mamy podstawy do uzyskania rekompensaty: kto jest do niej uprawniony i z jakiego powodu oraz co tej osobie przysługuje, na przykład zwrot kosztów leczenia czy naprawy pojazdu, a także zadośćuczynienie za poniesione krzywdy.

Pismo musi zawierać dokładne dane i opis zdarzenia

Zgłoszenie roszczenia jest pierwszym kontaktem z ubezpieczycielem. Przedłożony dokument powinien zatem wprowadzić go w szczegóły incydentu. Przede wszystkim musi się tutaj znaleźć staranny opis miejsca i okoliczności wydarzenia, jak również doznanych obrażeń wraz z przebiegiem leczenia i rehabilitacji. Opisujemy też dokuczliwe dolegliwości powypadkowe i zmiany, jakie zaszły w naszym życiu na skutek wypadku (może to być utrata stanowiska bądź nawet pracy, konieczność zakupu leków, stosowania sprzętu medycznego czy specjalnej diety). Konieczne będzie wyszczególnienie poniesionych wydatków, które ma pokryć odszkodowanie z polisy sprawcy. Czy takie roszczenie lepiej napisać samodzielnie, czy skorzystać z gotowego wzorca? To zależy od jego źródła. Przed wypełnieniem wzoru dostarczonego przez asekuratora sprawcy opłaca się zastanowić, czy jemu na pewno zależy na tym, by wypłacić poszkodowanemu znaczną sumę pieniędzy.

Dokument znaleziony w internecie będzie pomocny przy niewielkich kolizjach, ale już w razie wypadku z poważniejszymi konsekwencjami lepiej zwrócić się do specjalistów, jak firma Codex. Od 10 lat zajmujemy się odzyskiwaniem odszkodowań i gwarantujemy odpowiednio wysokie kwoty rekompensat, zgodne z Państwa oczekiwaniami.