Jak uniknąć problemów z uzyskiwaniem odszkodowania z AC? Podpowiadamy!

Ubezpieczenie autocasco to częsty wybór zwłaszcza użytkowników pojazdów nowych i wszystkich innych, które z różnych powodów zachowują znaczną wartość. Jego wykupienie to zdecydowanie dobra decyzja, pozwalająca dużo łatwiej poradzić sobie z wieloma kłopotliwymi sytuacjami. Ona sama to jednak za mało, by spokojnie myśleć o ryzyku czyhającym na nasze mienie podczas każdej podróży czy postoju. Należy z wielką uwagą analizować poszczególne oferty.

Dobrze sprawdź co kupujesz

Pierwszą rzeczą, jaką należy sobie uświadomić jest to, że będące ubezpieczeniem nieobowiązkowym AC, inaczej niż OC, jest produktem, przy którego kreowaniu towarzystwa ubezpieczeniowe mają dużo większą swobodę. Dlatego, choć moglibyśmy sądzić, że dobrowolnie ponosząc dodatkowe koszty powinniśmy móc zawsze oczekiwać skutecznej ochrony, koniecznie trzeba bardzo uważnie analizować wszystkie obecne na rynku propozycje. Z jednej strony mamy tu spore możliwości dobrania ich podług konkretnych potrzeb, z drugiej jednak łatwo przeoczyć zapisy o bardzo dużym znaczeniu.

Uważna lektura Ogólnych Warunków Ubezpieczenia to podstawa. Zakres odpowiedzialności i wyłączenia to najważniejsze rzeczy, które nie mogą ujść naszej uwadze. O konieczności wypłaty świadczenie mogą decydować z pozoru najbardziej błahe niuanse decydujące o definicji konkretnego zdarzenia.

Wiele rozczarowań bywa związanych z zastosowaniem integralnej bądź redukcyjnej franszyzny, co oznacza, że sami musimy pokryć straty poniżej ustalonej kwoty albo w każdym przypadku niezbędny będzie nasz udział własny. Takich i innych niekorzystnych rozwiązań można zazwyczaj uniknąć płacąc odpowiednio wyższą składkę. Jednak ani ona, ani dokładna analiza treści umowy nie zawsze gwarantuje, że należne nam pieniądze otrzymamy bez przeszkód.

Zawsze bądź ostrożny i rozważny

Zasadniczo odszkodowanie z AC powinno nam przysługiwać m.in. wtedy, gdy sami doprowadzimy do powstania wymagającej pokrycia szkody. Pozwala to mniej martwić się np. uszkodzeniami wynikłymi z utraty panowania nad pojazdem w trudnych warunkach, nie mówiąc o tych powstałych pod naszą nieobecność.

Wszyscy przy tym zgodzimy się, że powinna istnieć pewna granica – nie każda sytuacja mieści się w granicach zdarzenia losowego czy zwykłej ludzkiej nieuwagi. Trudno uznać za niewinnego zdarzania kogoś, kto, przykładowo, zdecydował się na prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Dlatego też, zgodnie z art. 827 kc, ubezpieczyciel nie musi pokrywać szkód będących wynikiem działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Zwłaszcza ten drugi termin bywa jednak bardzo problematyczny ze względu na brak jednoznacznej definicji.

W wielu przypadkach otwiera on towarzystwom ubezpieczeniom możliwość uchylania się od konieczności pokrywania najróżniejszych szkód, nawet jeśli dotyczyły one przypadków nie będących przedmiotami wyłączeń i bywały rezultatami zdarzeń losowych. Często niezbędne jest więc sięgnięcie po pomoc kompetentnych prawników, takich jak z kancelarii Codex, zdolnych obronić interes ubezpieczonego. Nasze doświadczenie wskazuje, że zawsze warto stawać do walki. Zapraszamy do kontaktu.