Wypadki na dobre wpisały się w rzeczywistość na polskich drogach. Niestety te feralne zdarzenia mają znaczący wpływ na stan zdrowia uczestników. Bardzo często na skutek gwałtownego zderzenia pojazdu dochodzi do złamania kręgosłupa. To niezwykle dotkliwy uraz, który niesie nieodwracalne skutki, a nawet może zagrażać bezpośrednio życiu poszkodowanego. O jakie odszkodowanie możemy się ubiegać doznając takiego urazu? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

Dotkliwe uszkodzenia w obrębie kręgosłupa

Urazy kręgosłupa należą do niezwykle częstych uszczerbków na zdrowiu wśród osób poszkodowanych w wypadkach. Należy zaznaczyć, że złamanie kręgosłupa pociąga za sobą bardzo często nieodwracalne skutki zdrowotne. Uszkodzenia w obrębie kręgosłupa powstałe w wyniku wypadku samochodowego najczęściej dotyczą odcinka szyjnego. Niezwykle poważnym urazem w górnej części kręgosłupa jest uszkodzenie rdzenia kręgowego, które skutkuje porażeniem, a nawet niedowładem kończyn, zaburzeniami oddechowymi, a także problemami z kontrolą pęcherza i zwieracza odbytu.

O jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany?

Poszkodowany, które doznał złamania kręgosłupa ma prawo do dochodzenia licznych świadczeń odszkodowawczych. Katalog roszczeń mu przysługujących jest niezwykle szeroki i obejmuje m. in.

  • zadośćuczynienie
  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
  • zwrot kosztów leczenia
  • zwrot kosztów opieki osób trzecich
  • zwrot utraconych korzyści
  • renta
  • pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego
  • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych

Podmiotem zobowiązanym do wypłaty świadczeń odszkodowawczych jest ubezpieczyciel u którego sprawca zdarzenia wykupił polisę OC.

Jak uzyskać należną rekompensatę po wypadku?

Osoba doznająca złamania kręgosłupa na skutek wypadku może samodzielnie uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy  lub skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. Decydując się na działanie samodzielne należy złożyć do właściwego ubezpieczyciela zgromadzoną dokumentację w sprawie wraz z wnioskiem odszkodowawczym. W piśmie do ubezpieczyciela należy opisać przebieg wypadku i leczenia, a także rokowania na przyszłość. Poszkodowany zobowiązany jest wskazać o jakie świadczenia się ubiega ze wskazaniem konkretnej kwoty. Decydując się na współpracę z doświadczoną kancelarią poszkodowany jest wyręczany w większości czynności prawnych. Specjaliści samodzielnie przygotowują wniosek i negocjują wysokość świadczeń z ubezpieczycielem.

Ile wynosi odszkodowanie i zadośćuczynienie za złamany kręgosłup?

W przypadku odszkodowania to biegli ustalają powstały uszczerbek na zdrowiu. Wypłata świadczeń następuje w oparciu o tabelę uszczerbku na zdrowiu, którą każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe tworzy we własnym zakresie. W przypadku zwrotu kosztów kwota wypłacana jest równa realnym poniesionym kosztom. Znaczne środki pieniężne uzyskują poszkodowani w ramach zadośćuczynienia za powstałą krzywdę. Świadczenie to jest całkowicie uznaniowe, ustalając jego wysokość należy wziąć pod uwagę rozmiar cierpienia, obrażeń i rokowania na przyszłość. Zadośćuczynienie może wynieść od 3000 do nawet 2 000 000, gdy dojdzie do całkowitego porażenia/niedowładu.