Jednym z najtragiczniejszych skutków wypadku komunikacyjnego jest śmierć poszkodowanego. Najbliższe osoby zmarłego są objęte szczególną ochroną prawną. Katalog świadczeń przysługujących po stracie bliskiej osoby w wypadku jest wskazany w art. 446 Kodeksu cywilnego.

Czym jest zobowiązanie do naprawienia szkody?

Zgodnie z art. 446 § 1 prawo do żądania naprawienia szkody, zwrotu kosztów leczenia oraz pogrzebu przysługuje temu, kto je rzeczywiście poniósł. Nie ma znaczenia fakt, czy dana osoba była spokrewniona ze zmarłym lub pozostawała w określonych relacjach. Przesłanką otrzymania świadczenia jest rzeczywiste poniesienie kosztów. Tutaj należy zaznaczyć, że koszty pogrzebu obejmują również wydatki związane z zakupem nagrobka oraz wykupem miejsca na cmentarzu.

Kto ma prawo do renty?

Renta obligatoryjna i fakultatywna to szczególne świadczenia o charakterze okresowym, które przysługują po śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym. Renta obligatoryjna, inaczej nazywana alimentacyjną, przysługuje osobom, względem których ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny. Renta fakultatywna to świadczenie, które przysługuje osobom bliskim dla zmarłego, niekoniecznie spokrewnionym, którym zmarły za życia dostarczał systematycznie i dobrowolnie środków utrzymania, a wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Kiedy przysługuje odszkodowanie, a kiedy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę?

Odszkodowanie za śmierć świadczeń przysługuje w przypadku, gdy w wyniku śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę to suma pieniężna, przyznawana jako rekompensatę za krzywdę, w postaci bólu i cierpienia po stracie bliskiej osoby. O odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę mogą domagać się wyłącznie członkowie najbliższej rodziny zmarłego. Po śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym przysługuje wiele świadczeń. Niektóre z nich są jednorazowe, inne okresowe. Dochodzenie roszczeń nie jest zadaniem prostym, gdyż wymaga od poszkodowanego nie tylko znajomość prawa, ale też rozbudowanych umiejętności negocjacyjnych. Niewłaściwe postępowanie przy likwidacji szkody może skutkować otrzymanie zaniżonych świadczeń. Nie warto skazywać się na rażąco niską rekompensatę. Kancelaria Codex zajmuje się odzyskiwaniem należnych odszkodowań. Jeśli straciłeś bliską osobę w wypadku skontaktuj się z naszymi specjalistami – pomogą w ustalenia jakie świadczenia Ci przysługują.