Trwały uszczerbek na zdrowiu doznany na skutek wypadku stanowi podstawę do dochodzenia licznych roszczeń odszkodowawczych. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości w tej ważnej kwestii wyjaśnimy, w jaki sposób orzekany jest stopień uszczerbku na zdrowiu. Wskażemy też, jak poszkodowany może dochodzić należnego odszkodowania za feralny wypadek.

Jak orzeka się trwały uszczerbek na zdrowiu?

Trwały uszczerbek na zdrowiu jest bardzo częstym następstwem obrażeń doznanych na skutek wypadku. Już na wstępie warto dokładnie wyjaśnić co kryje się pod tym pojęcie, a mianowicie jest to nieodwracalne upośledzenie funkcjonowania ciała. Doznane obrażenia są na tyle poważne, że nie rokują na poprawę. W zależności od źródła dochodzonego odszkodowania trwały uszczerbek na zdrowiu będzie wyrażany w różny sposób. Co do zasady jednak lekarz orzecznik po zbadaniu poszkodowanego i wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji medycznej przygotowuje protokół z badania, w którym określa stopień uszczerbku na zdrowiu. Zazwyczaj wyrażany jest on w formie procentowej. Poszkodowany po otrzymaniu decyzji ma prawo do odwołania.

Odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, jak uzyskać?

Poszkodowany, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu ma prawo do dochodzenia odszkodowania. W zależności od źródła dochodzonych roszczeń różnić się będzie suma uzyskiwanego świadczenia. Kwota, jaka jest przypisana za 1% uszczerbku na zdrowiu uwarunkowana jest rodzajem ubezpieczenia.

  • Polisa NNW – to polisa dobrowolna, w której kwota należna za każdy procent uszczerbku na zdrowiu jest ściśle określona w Ogólnych Warunkach Umowy. W polisie NNW im wyższa suma gwarancyjna ubezpieczenia, tym większa stawka jest przyznawana w ramach odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu. W celu uzyskania świadczenia należy wystąpić z wnioskiem i dołączyć zgromadzoną dokumentację w sprawie.
  • ZUS - w sytuacji, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu jest spowodowany wypadkiem przy pracy poszkodowany nabywa prawo dochodzenia odszkodowania z ZUS. Wysokość należnego jednorazowego roszczenia ustalana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w które co roku wpisywana jest stawka należna za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Obecnie do 31 marca 2017 r. za 1% uszczerbku przyznawane jest 780 zł. W celu uzyskania odszkodowania z ZUS należy wystąpić z wnioskiem i dołączyć dokumentację dotycząca sprawy.
  • Polisa OC – poszkodowani w wypadkach mają prawo uzyskania rekompensaty od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, u którego sprawca wykupił polisę OC. Wysokość należnych roszczeń ustalana jest w sposób indywidualny z uwzględnieniem szeregu czynników. Poszkodowani w ramach OC sprawcy mogą zawalczyć o godne odszkodowanie. W celu rozpoczęcia procedury odszkodowawczej należy wystąpić z wnioskiem rzetelnie uzasadnionym i dołączyć posiadaną dokumentację w sprawie. Ubezpieczyciel od otrzymania zgłoszenia ma 30 dni na rozpatrzenie szkody.

Kancelaria Codex podpowie, jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w zdecydowanej większości przypadków wymaga od osoby poszkodowanej posiadania rozbudowanej wiedzy prawniczej. Jako doświadczeni specjaliści doskonale jednak wiemy, że to ogromna rzadkość. Mamy tutaj do czynienia z interesem dwóch stron, Twoim oraz instytucją, która ma obowiązek wypłacić należne świadczenie. Nie musisz być dobrym ekspertem w zakresie obowiązujących w Polsce przepisów odszkodowawczych. To zadanie dla nas. Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Znamy odpowiedź na takie pytanie. Już na pierwszej, zupełnie darmowej, konsultacji specjalistycznej on-line podpowiemy, jak powinna wyglądać ta idealna droga po wysokie świadczenie. Pieniądze uzyskane w ten sposób mogą przecież Ci pomóc w relatywnie szybkim powrocie do częściowej lub pełnej sprawności. Wspólnymi siłami złożymy pozew o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, jaki nie pozostawi złudzeń dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Przygotowaliśmy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. O należne Ci finanse możesz ubiegać się poprzez innowacyjną aplikację online. Świadczymy profesjonalną pomoc prawniczą przez internet!

Chcesz uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie? Powołaj się na nasze doświadczenie!

Samodzielne ubieganie się o tego typu świadczenie finansowe przeważnie często kończy się fiaskiem. Wystarczy popełnić pozornie drobny błąd na etapie składania dokumentacji, a druga strona może zaniżyć lub całkowicie odrzucić roszczenie o rekompensatę. Takie sytuacje są niestety codziennością. Dlatego powołaliśmy do życia Centrum Obsługi Powypadkowej, które zatrudnia wyłącznie doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów. Pozytywnie zakończyliśmy już ponad dwadzieścia tysięcy podobnych spraw. Twoja może być kolejnym przykładem, jak należy postępować w takiej sytuacji. Wspólnie wykonamy dobrą pracę. Podpowiemy również, jakie inne dokumenty będą konieczne podczas rozstrzygania zasadności wypłacenia tego specjalnego dla Ciebie świadczenia. Powołując się na nasz wieloletni staż unikasz podstawowych oraz niezwykle popularnych błędów. Nie lekceważ sprawy. Nie bój się również profesjonalnej pomocy specjalistów. W dzisiejszych czasach stosunkowo prosto wpaść w pułapki zastawiane przez odpowiedzialnych za naprawienie szkody. Czy aby na pewno wszystkie znasz?