Strata matki w tragicznym wypadku komunikacyjnym to niezwykle traumatyczne przeżycie dla każdego dziecka. Rozmiar doznanej krzywdy podlega należytej rekompensacie w postaci licznych roszczeń odszkodowawczych wypłacanych z OC sprawcy zdarzenia. Jak jednak postępować, by uzyskać godne świadczenia? Zapraszamy do dalszej części artykułu

Kto wypłaci świadczenia po stracie matki?

Rozważania na temat świadczeń odszkodowawczych po śmierci matki warto rozpocząć od wyjaśnienie, kto jest odpowiedzialny za ich wypłatę. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty rekompensaty jest ubezpieczyciel, u którego sprawca wykupił polisę OC. W przypadku, gdy zbiegł on z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnego ubezpieczenia poszkodowani z roszczeniem zwracają się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

O jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany?

Prawo rozciąga szeroki parasol ochronny nad dziećmi tracącymi w wypadku rodziców i umożliwia dochodzenie szerokiego katalogu roszczeń odszkodowawczych m. in.:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie psychiczne
  • stosowne odszkodowanie
  • zwrot kosztów leczenia i pogrzebu matki
  • renta

Jak uzyskać należne odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Rozpoczęcie procedury odszkodowawczej zawsze leży w gestii poszkodowanego. Dochodzenie odszkodowań jest możliwe samodzielnie lub z pomocą doświadczonej kancelarii odszkodowawczej. Jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy prawnej i umiejętności negocjacyjnych korzystniej jest powierzyć uzyskanie świadczeń specjalistom. Nie warto skazywać się na zaniżone odszkodowanie i zadośćuczynienie. Procedura rozpoczyna się, gdy złożymy do właściwego ubezpieczyciela wniosek odszkodowawczych. W dokumencie tym należy przedstawić swoją sprawę, nakreślić, jakich roszczeń chcemy dochodzić i w jakiej kwocie. Bardzo istotną częścią wniosku jest uzasadnienie. To od jego rzetelności zależy w dużej mierze wysokość przyznanych roszczeń. Ubezpieczyciel po otrzymaniu wniosku ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń. Bardzo często ubezpieczyciele zaniżają wypłacane rekompensaty, dlatego warto się upewnić, czy przyznane odszkodowanie jest we właściwej wysokości. Jeśli nie zgadzamy się z wydana decyzją mamy 14 dni od jej otrzymania na złożenie odwołania. Kancelaria CODEX zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji odszkodowawczych. Nasi specjaliści przeanalizują sprawę, a następnie nakreślą możliwości odszkodowawcze. Żadne środki pieniężne nie są w stanie zrekompensować straty matki, mogą jednak zagwarantować pewniejszą przyszłość bez strachu o środki finansowe.