Wypadki odbijają znaczne piętno na zdrowiu poszkodowanych. Kontuzje, urazy, złamania to tylko nieliczne obrażenia, za które należna jest wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Jak jednak ustalana jest wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Obliczenia wpływające na Twoje odszkodowanie

Poszkodowani doznający uszczerbku na zdrowiu bardzo często zastanawiają się, jak ustalana jest wysokość rekompensat po wypadku w tym zakresie. Przede wszystkim suma odszkodowania obliczana jest na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu, którą każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe tworzy samodzielnie i dołącza do Ogólnych Warunków Umowy sprzedawanych polis ubezpieczeniowych. Dokument ten zawiera większość możliwych urazów na zdrowiu człowieka i opisuje procentowy udział doznanego uszczerbku. Jak jednak przypisywane są stawki pieniężne za każdy procent? Większość firm ubezpieczeniowych przyznaje za 1% uszczerbku wartość 1% sumy ubezpieczenia widniejącej w polisie. Całościowa kalkulacje obejmuje też ocenę opinii komisji lekarskiej, a także dokumentację medyczną zebraną przez poszkodowanego. Niestety pomimo rzetelności procedury w praktyce Towarzystwa Ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają wysokość należnej rekompensaty za obrażenia, jakich doznał poszkodowany.

Zaniżone odszkodowanie – jak uzyskać rekompensatę na odpowiednim poziomie?

Poszkodowany, który ma wątpliwości co do wysokości przyznanej rekompensaty ma prawo do złożenia stosownego odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Poszkodowany składając takie pismo nic nie traci, a może jedynie zyskać. W celu uniknięcia zaniżenia odszkodowania warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii odszkodowawczej. Profesjonaliści uzyskują zdecydowanie wyższe rekompensaty, niż poszkodowani dochodzący odszkodowania samodzielnie. Przed złożeniem odwołania należy upewnić się, czy nie jest ono bezpodstawne. Jak to uczynić? Należy przeanalizować dokładnie tabele według, których ubezpieczyciel dokonał wyliczenia. Jeśli nie mamy pewności, czy jest nam należne wyższe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu możemy zwrócić się do kancelarii w celu przeanalizowania sprawy. Jeśli doszło do uchybień otrzymamy informację, jakie możliwości w sprawie jeszcze istnieją. Wsparcie prawnika w walce z ubezpieczycielem jest wprost nieocenione, gdyż od rzetelności złożonego odwołania zależeć będzie, czy ubezpieczyciel przychyli się do naszych argumentów. Składanie dokumentu bez przytoczenia konkretnych faktów nie ma sensu. Jeśli nie czujemy się na siłach, by negocjować z ubezpieczycielem, nie umiemy skonstruować rzetelnego odwołania oddajmy sprawę w ręce kancelarii odszkodowawczej.