Osoby mieszkające w małych miejscowościach, studenci, dzieci, osoby starsze, osoby pracujące i wielu innych codziennie korzysta z różnego rodzaju środku transportu, aby dotrzeć do określonego miejsca. Jak wygląda sprawa, gdy w trakcie podróży dojdzie do wypadku komunikacyjnego? Od kogo poszkodowany może uzyskać odszkodowanie? Kto ponosi odpowiedzialność?

Prawa i obowiązki pasażera

W przypadku busów i autokarów często mamy do czynienia z widniejącym napisem "pasażer ponosi odpowiedzialność za niezapięcie pasów". Nie jest ono do końca prawdziwe, lecz w dużej mierze słuszne. Przewoźnik odpowiada za wypadek na tzw. zasadzie ryzyka. Oznacza to, że praktycznie w każdej sytuacji, oprócz tych wyłączających jego winę (siła wyższa tj. zjawisko atmosferyczne, wyłączna odpowiedzialność osób trzecich i poszkodowanego) przewoźnik obowiązany jest do wypłacenia odszkodowania. W przypadku, gdy pasażer nie zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa, ubezpieczyciel wskazuję instytucję "przyczynienia" do wypłaty mniejszego świadczenia odszkodowawczego. Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, pasażer zwolniony jest odpowiedzialności w całości. Również w przypadkach wymienionych w ustawie, niektóre osoby mogą skorzystać z pewnego przywileju i nie zapinać pasów, nawet jeśli istnieje taki obowiązek. Są to np. kobiety w widocznej ciąży.

Osoba korzystająca z usług przewoźnika ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, tylko w przypadku gdy dokonała zawarcia umowy - kupiła bilet lub jest uczestnikiem zorganizowanej wycieczki turystycznej.

Odszkodowanie komunikacyjne

Pasażer, może dochodzić odszkodowania od przewoźnika w przypadku, gdy ten swoim zachowaniem spowoduje mu szkodę. Istnieje kilka ważnych przykładów, kiedy można ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne.

Pierwszym z nich jest przekroczenie określonej liczby miejsc dla pasażerów. Zauważamy, bądź niejednokrotnie sami jesteśmy świadkami sytuacji, w której kierowca busa sprzedaje bilety dla "miejsc stojących". Nie jest to dopuszczalne w żadnym innym pojeździe niż autobus miejski czy tramwaj! Ponadto w razie wypadku, osoba która miała miejsce stojące ma o wiele mniejsze szanse na uzyskanie odszkodowania, ponieważ podlega to pod przyczynienie do wypadku. Kierowca w razie kontroli, może zostać pozbawiony prawa jazdy, jeśli przewozi więcej osób niż wskazano w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

O takie odszkodowanie, można zabiegać również wtedy, gdy autobus spóźnił się lub odjechał zbyt wcześnie. W takim przypadku, jeżeli poszkodowany udowodni winę kierowcy ma szanse na odszkodowanie.

Przykłady z życia

Pani Karolina musiała dostać się z miejscowości X do miejscowości Y, z której miała lot samolotem do innego państwa. Niestety kierowca busa spóźnił się o 40 minut, co w konsekwencji skutkowało niedotarciem na czas na lotnisko. Klientce przepadły bardzo drogie bilety lotnicze i nie stawiła się na ważnej rozmowie o pracę. Co w takiej sytuacji?

Poszkodowana, w terminie 3 miesięcy powinna zgłosić zaistniałą sytuację przewoźnikowi, którego kierowca przyczynił się do wyrządzonej szkody. W tym przypadku, przewoźnik powinien zwrócić Pani Karolinie koszty za bilety lotnicze, a także ponieść odpowiedzialność za niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną w światowej firmie. Gdyby przewoźnik nie uznał reklamacji lub w ogóle się do niej nie ustosunkował w terminie 3 miesięcy od daty jej zgłoszenia, poszkodowana na prawo złożyć skargę do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Dochodzenie roszczeń

Wykazanie odpowiedzialności kierowcy busa to dość zawiły problem prawny. Dlatego też w przypadku możliwości ubiegania się o odszkodowanie komunikacyjny, warto jest skontaktować się z profesjonalną pomocą prawną. Specjalista z dziedziny prawa odszkodowawczego kompleksowo zajmie się dochodzeniem roszczeń. Jeżeli nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie od przewoźnika, zgłoś się do nas. Wieloletnie doświadczenie w prawie odszkodowawczym gwarantuje niewątpliwą skuteczność w prowadzeniu sprawy.