Do jednych najbardziej z niebezpiecznych wypadków należą te z udziałem motocyklistów. Często są skutkiem nieodpowiedniego zachowania kierowcy innego pojazdu mechanicznego. Motocyklista ma taki sam zakres roszczeń odszkodowawczych jak każdy inny poszkodowany. Sprawca może być obowiązany do zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty!  

Dochodzenie roszczeń

Motocyklista, który ucierpiał wskutek wypadku ma prawo do odszkodowania tak jak każdy inny poszkodowany. Wysokość takiego roszczenia jest bardzo różna. Zależy ona przede wszystkim od indywidualnych okoliczności sprawy. Odszkodowania dla motocyklistów są zdecydowanie wyższe niż pozostałe, z uwagi na zwiększone prawdopodobieństwo uszkodzeń ciała i większych uszczerbków na zdrowiu. Często niestety wypadki na motorze kończą się trwałym inwalidztwem... Z odpowiednim roszczeniem należy zwrócić się do właściciela pojazdu, którym spowodowano szkodę. Zgodnie z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC odszkodowanie zostaje wypłacone poszkodowanemu, a także tym którzy są do tego uprawnieni.

Odszkodowanie

Odszkodowanie dla motocyklisty może zrekompensować wydatki tj.:
  • naprawa uszkodzonego motocykla
  • kupno nowego motocykla
  • koszty rehabilitacji
  • koszty związane z utraconym dochodem
W przypadku, gdy sprawca nie posiada OC, odszkodowanie wypłaca UFG. Jeżeli mamy do czynienia z przyczynieniem, to odszkodowanie dla motocyklisty i tak zostanie przyznane.  Zgodnie z art. 362 k. c. odszkodowanie przyznane z polisy OC zostaje pomniejszone o ustalony procent, który zależy od wszystkich okoliczności dotyczących wypadku (np. jazda bez kasku, przekroczenie prędkości).

Zadośćuczynienie i renta

Motocyklista może również ubiegać się o zadośćuczynienie za doznane krzywdy i cierpienia spowodowane wypadkiem, a także o renty. Kapitalizacja renty przysługuje poszkodowanemu w postaci jednorazowej wypłaty, gdy wskutek wypadku stał się inwalidą, a dzięki takiemu świadczeniu istnieje możliwość podjęcia wykonywania innego zwodu. W przypadku skorzystania z tej opcji niemożliwe jest otrzymanie renty uzupełniającej, która ma na celu wyrównanie wysokości dochodów sprzed wypadku i po. Osobom najbliższym dla poszkodowanego również przysługują pewnie roszczenia. W przypadku śmierci motocyklisty takie osoby mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, a także o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby.

Pomoc prawna

Warto jest skorzystać z profesjonalnej wiedzy prawniczej i mieć pewność co do pozytywnego przebiegu sprawy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferujemy usługi w zakresie skutecznego uzyskiwania odszkodowań. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Czekamy na Ciebie!