Polisy autocasco mają charakter dobrowolny, co w dużym stopniu wpływa na zakres usług oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Nie jest wcale niczym niezwykłym, że za niemal identyczne zdarzenie jedna firma wypłaci rekompensatę, a inna uzna jego okoliczności za rażące niedbalstwo kierowcy i nawet całkowicie wstrzymać odszkodowanie z AC. Dlatego warto dokładnie czytać Ogólne Warunki Ubezpieczeń, a także znać zasady determinujące ostateczną sumę świadczenia.

Najważniejszy jest stopień szkody. Jego ocena tak naprawdę zależy od wartości pojazdu

W ubezpieczeniach komunikacyjnych obowiązują 2 podstawowe rodzaje szkód. Musimy tutaj koniecznie podkreślić, że definicje dla własnej polisy autocasco oraz likwidacji z OC sprawcy różnią się od siebie znacząco – poniższe przykłady dotyczą sytuacji, w których poszkodowany stara się o Odszkodowanie z AC i wystąpił z odpowiednim roszczeniem do ubezpieczyciela:

  • szkoda całkowita – naprawa zniszczeń jest już niemożliwa lub jej koszty przekraczają 70% wartości pojazdu z dnia zdarzenia.

  • szkoda częściowa – kwota, jaką należy uiścić za przywrócenie samochodu do stanu sprzed wypadku/stłuczki stanowi mniej niż 70% wartości pojazdu.

Dlatego tak istotne jest, aby bardzo dokładnie udokumentować wszystkie szkody, do jakich doszło w samochodzie. Specjaliści z naszego Centrum Obsługi Powypadkowej w razie potrzeby dokładnie wyjaśnią, na co zwracać szczególną uwagę. Bardzo ważna jest również wpisana w polisę suma pełnego ubezpieczenia autocasco. Praktyka wygląda bowiem w ten sposób, że wysokość odszkodowania nie będzie większa niż wspomniana wielkość.

Kancelaria Codex dokładnie zna wszystkie procedury, które pozwolą uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie z AC

Rzecz jasna równie dużą rolę odgrywa także zakres ubezpieczenia. Zdarzają się i takie przypadki, kiedy korzystniej dla poszkodowanego będzie zgłosić szkodę z OC sprawcy, niż starać się o odszkodowanie z autocasco. Nasi konsultanci, kiedy tylko zapoznają się ze szczegółami sprawy, z pewnością pomogą podjąć najbardziej opłacalną decyzję. Najlepiej zgłosić się do nas bezpośrednio po zdarzeniu, aby w żadnym razie nie przekroczyć obowiązujących terminów na zgłoszenie szkody. Postępowanie Centrum Obsługi Powypadkowej Codex zawsze ma na celu dobro naszych Klientów. Jako renomowana kancelaria odszkodowawcza z dużym doświadczeniem do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, z niezmiennie maksymalnym zaangażowaniem.

Osoby zainteresowane uzyskaniem możliwie najwyższego odszkodowania z polisy AC zapraszamy do kontaktu – wtedy będziemy w stanie przedstawić więcej szczegółowych informacji.