Wakacje to czas, w którym człowiek odrywa się od codzienności i maksymalnie wykorzystuje korzyści płynące z wolnego czasu. Często bywa też tak, że w porywie szaleństwa zapomina się o przyziemnych sprawach. Dlatego też powstało ubezpieczenie turystyczne, które ma na celu ochronę i pomoc osobom wybierającym się na zagraniczne wczasy.

Wyjazdy

Planując urlop najczęściej skupiamy się na wyborze miejsca, hotelu, standardu obsługi oraz innych udogodnień. Myślimy o tym, aby spędzić wolny czas jak najprzyjemniej. Warto jednak wziąć pod uwagę ochronę samego siebie na czas wyjazdu, swoich podopiecznych, bagaży oraz innych przedmiotów. W przypadku zorganizowanych przez biura podróży wycieczek, zazwyczaj w cenę wyjazdu wliczone jest ubezpieczenie. Jeżeli natomiast wyjeżdżamy na tzw. "własną rękę", należy zapatrzeć się w indywidualną polisę na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia .

Co wybrać ?

Na rynku najczęściej pojawiają się oferty pakietowe, to znaczy że w skład jednej umowy ubezpieczeniowej wchodzą różne inne ubezpieczenia. Takim właśnie przykładem jest ubezpieczenie turystyczne. Bardzo ważne, by przy zawieraniu umowy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy. To właśnie w nich zawierają się możliwe opcje wyboru, a także wyłączenia od obowiązywania takiej polisy. Należy pamiętać, że jak w większości umowach zawarte są "kruczki. Poniżej przedstawimy najczęściej występujące opcje ubezpieczeń w polisie turystycznej oraz ewentualne rady, jak uniknąć poniesienia dodatkowych kosztów.

Ubezpieczenie turystyczne

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia - jest to podstawowy i obowiązkowy wariant każdej polisy turystycznej! Zapewnia on zwrot kosztów związanych z pobytem w szpitalu, zakupem leków czy też opłat transportu medycznego. W tym przypadku ważna jest wysokość sumy gwarancyjnej - czyli limit kosztów, za które zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność. Powinien być on określony w ten sposób, aby faktycznie mógł obejmować pełne pokrycie kosztów, bez konieczności dopłaty z własnej kieszeni.
 2. Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) - jest to najpopularniejszy składnik polisy turystycznej. W zakres ochrony tego ubezpieczenia wchodzi przede wszystkim zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wywołuje u poszkodowanego uszczerbek na zdrowiu w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Ubezpieczyciele wypłacają kwotę odpowiadającą procentowi uszczerbku na zdrowiu! Takie ubezpieczenie zazwyczaj waha się w przedziale 5 000 zł - 20 000 zł. Jeśli np. komisja określi uszczerbek na zdrowiu jako 10% to zgodnie z wykupionym ubezpieczeniem dostaniemy odpowiednią sumę. W przypadku 5 000 zł będzie to 500 zł... W tym przypadku warto płacić wyższą składkę i mieć szansę na zwrot wyższej sumy pieniędzy.
 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu. To kolejna bardzo popularna część ubezpieczenia turystycznego. Obejmuje ona przede wszystkim zwrot koszów (np. zaliczki za pobyt w hotelu) w razie niemożności wyjechania z ważnych powodów, które muszą być odpowiednio udokumentowane! Zdarza się, że to ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów za niewykorzystany okres wyjazdu związany z koniecznością powrotu ze wskazanych wyżej powodów.

Inne opcje

Osoby, które aktywnie spędzają swój urlop, koniecznie powinny zapatrzeć się w poniższe ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego i bagażu - ma na celu zabezpieczenie określonych rzeczy w razie zniszczenia, uszkodzenia lub utarty spowodowanej wypadkiem lub zdarzeniem losowym tj. pożar. W razie kradzieży jest znikoma szansa odzyskania jakiekolwiek kwoty. Polisa, która gwarantuje zwrot wartości ubezpieczonych rzeczy jest bardzo atrakcyjna - pozwoli nam to na zakup takich samych przedmiotów.
 • Ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej. To bardzo dobra oferta dla tych osób, które lubią spędzać wolny czas aktywnie. W razie konieczności akcji ratunkowej np. w górach, ubezpieczyciel zwraca koszty takiego przedsięwzięcia. Opłata ta zawiera zwrot kosztów transportu do placówki medycznej z miejsca zdarzenia lub konieczność opłaty za śmigłowiec. Uwaga! Może to być bardzo kosztowne. Dlatego też należy zwrócić uwagę na limit, do którego ubezpieczyciel dokonuje zwrot kosztów.

Czego nie obejmuje polisa turystyczna?

Każda umowa zawiera aneks o wyłączeniu zobowiązania zakładu ubezpieczeń do ochrony i wypłacenia nam pieniędzy. Nie ma możliwości do zwrotu koszów, jeżeli do w/w wypadków doszło, gdy:
 • poszkodowany znajdował się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
 • ubezpieczony działał wbrew miejscowemu prawu,
 • ze względu na chorobę poszkodowanego miał on zakaz wyjazdu,
 • starty miały powiązanie z amatorskim uprawianiem sportu.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
 • kradzieży pieniędzy, dokumentów,biżuterii, dzieł sztuki, itp.
 • uszkodzenie rzeczy powstałe na skutek zatrzymania przez służby celne
 • niezgłoszenie odpowiednim organom zdarzenia, które obejmuje ubezpieczenie
Jeżeli poniosłeś szkodę,która była ubezpieczona i masz problemy z uzyskaniem zwrotem kosztów zgłoś się do nas. Dzięki naszemu doświadczeniu w branży odszkodowawczej mamy możliwość uzyskania dla Ciebie jak najlepszych korzyści. Nie czekaj!