Stłuczki to nieunikniona codzienność na naszych drogach. Niektóre są mniej poważne, niektóre bardziej tragiczne. Jak powinniśmy się zachować wobec spotkanej nas sytuacji? Jak prawidłowo rozwiązać problem? Czy skorzystać z pomocy policji? 

Wypadek drogowy

W mowie potocznej często używa się naprzemiennie określeń tj.: wypadek, kolizja, stłuczka. Jednakże każde nich określa nieco inną sytuację. Jako wypadek, określa się zdarzenie które wywołuje przede wszystkim poważną szkodę niematerialną - uszczerbek na zdrowiu utrzymujący się powyżej 7 dni. W takiej sytuacji konieczne jest wezwanie policji na miejsce zdarzenia. Ponadto, jeśli w zdarzeniu uczestniczy karetka pogotowia czy straż pożarna - policja jest również potrzebna!

Kolizja

Zdarzenie drogowe, które poskutkowało obiciem karoserii czy też wywołało lekki uszczerbek na zdrowiu, nazywane jest kolizją. W tym przypadku najważniejszą czynnością jest usunięcie pojazdów z jezdni, aby nie blokowały ruchu drogowego. Jeżeli jest to niemożliwa do wykonania czynność, wzywa się policję. Przy kolizjach zalecane jest załatwianie sprawy polubownie - bez potrzeby pomocy służb porządkowych. W sytuacji, gdy sprawstwo jest oczywiste spisuje się oświadczenie. Może być ono sporządzone własnoręcznie, bądź wcześniej przygotowane (zaleca się wozić pusty blankiet). W oświadczeniu muszą występować informacje tj.:
  • dane osobowe uczestników kolizji, numery PESEL, dane dotyczące prawa jazdy
  • dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu
  • dane ubezpieczenia OC - nazwa ubezpieczyciela, numer, data ważności.
W oświadczeniu umieszcza się również miejsce, opis i okoliczności zdarzenia. Należy umieścić dodatkową wzmiankę o świadkach.  Na każdej stronie oświadczenia powinien znajdować się podpis sprawcy i poszkodowanego. Powyższy dokument jest podstawą prawną do czynności dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego.

Konieczność przybycia Policji

Istnieje kilka sytuacji, w których udział policji jest obowiązkowy pomimo, że zderzenie jest tylko kolizją. W przypadkach, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że sprawca jest nietrzeźwy lub zbiegł z miejsca zdarzenia (bądź nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych), również mamy obowiązek wezwania służb mundurowych. Podobnie postępuje się w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia OC lub jest ono nieważne.