Poważny wypadek samochodowy? Dowiedz się, jak uzyskać rekompensatę za paraliż

Pogorszenie zdrowia w wyniku zdarzenia drogowego może mieć rożne oblicza. Bez wątpienia jednym z najcięższych jest paraliż i konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim. Należy on do tych konsekwencji zdarzenia drogowego, jakie na zawsze zmieniają życie poszkodowanego. Zdarza się, że odszkodowanie powypadkowe lub renta są jedynymi środkami finansowymi gwarantującymi mu godne życie. Warto zatem przyjrzeć się regulacjom prawnym, by zapewnić rannej osobie wysokie świadczenia, które będzie mogła przeznaczyć zarówno na leki, jak i na codzienną walkę z rzeczywistością.

Osobie sparaliżowanej należy się nie tylko odszkodowanie

Główną rekompensatą pieniężną za paraliż jest odszkodowanie, obejmujące przede wszystkim koszty poniesione na zniwelowanie skutków wypadku . Wlicza się tutaj zakup leków, sprzętu medycznego, rehabilitację, wizyty u lekarza, przystosowanie warunków w domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej(w tym kupno odpowiedniego samochodu), a także zniszczenia mienia poszkodowanego i zarobki, jakie utracił w rezultacie przykrego wydarzenia. To świadczenie dotyczy więc sfery materialnej. Osobie sparaliżowanej należy się również rekompensata za cierpienia fizyczne i psychiczne, czyli zadośćuczynienie W założeniu ma ona wynagradzać krzywdy poniesione z powodu tragicznego zdarzenia, więc jej wysokość może się różnić zależnie od człowieka poszkodowanego.

Możesz liczyć również na świadczenia okresowe

Powyższe sposoby likwidacji szkód charakteryzują się tym, że są jednorazowe. Oprócz nich dostępne są też kompensaty cykliczne . Zaliczamy tutaj:

  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb : paraliż zmienia całkowicie dotychczasowe życie rannego i stawia o wiele większe wymagania w codziennym życiu. Renta pomaga pokryć koszty długotrwałego leczenia czy opieki wykwalifikowanej osoby.

  • rentę z tytułu utraconych dochodów : sparaliżowany traci zdolność do pracy w całkowity lub częściowy sposób, dlatego na podstawie orzeczenia lekarskiego wypłaca mu się świadczenie.

  • rentę za zmniejszenie powodzenia w przyszłości : tak poważne obrażenia rzutują na całą przyszłość poszkodowanego, zwłaszcza młodej osoby. Renta jest przyznawana z uwagi na mniejsze możliwości na rynku pracy oraz dłuższe życie pod znakiem rezultatów wypadku.

Chociaż w ostatnim czasie obserwuje się wzrost kwot odszkodowań i zadośćuczynień za poważne konsekwencje zdrowotne zdarzeń drogowych, dobrym ruchem jest upewnienie się, że otrzymamy sumę adekwatną do poniesionych strat . Specjaliści z firmy Codex zajmą się Państwa sprawą na każdym jej etapie i pomogą w uzyskaniu wysokiego świadczenia. Zapewniamy spokój na przyszłość .