Nie tylko rozmaite czynności wykonywane w ramach obowiązków służbowych nieść mogą ze sobą zagrożenie. Każdego dnia pokonujemy jeszcze drogę, jaka dzieli nas od domu do miejsca pracy. Nierzadko nie musi ona być długa, ani nawet przebiegać przez wielkie miasto, na ulicach którego toczy się intensywny ruch. Jeśli podczas tejże drogi padniemy ofiarą wypadku, przysługuje nam oczywiście odszkodowanie. Co warto na ten temat wiedzieć?

Co oznacza droga z lub do pracy? Poznaj istotne informacje i przepisy

Droga do pracy zazwyczaj nie rodzi problemów interpretacyjnych. Jeśli jej cel jest oczywisty, nie ma znaczenia punkt, w którym ją rozpoczynamy. Zdarzenie, którego padniemy ofiarą w trakcie, będzie związane z jej świadczeniem. Problemy pojawić się mogą natomiast w związku z powrotem. Zwłaszcza w wielkim mieście nie chcemy przecież marnować czasu i jeśli po drodze moglibyśmy załatwić jakieś sprawy, zechcemy to zrobić, by nie nadrabiać potem niepotrzebnie drogi.

Przepisy, a konkretnie ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mówią tymczasem, że droga ta ma być najkrótsza i nie zostać przerwana. Nie znaczy to, że musimy trzymać się tego literalnie. Uważa się bowiem – i tak przedstawia sprawę Państwowa Inspekcja Pracy – że może ona ulec wydłużeniu, jeśli będzie najdogodniejsza komunikacyjnie. Jeszcze ważniejsze jest to, że jej pokonywanie może zostać przerwane. Musi to być jednak związane z życiowo uzasadnioną potrzebą, a czas przerwy nie może przekraczać granic tejże potrzeby. Co to znaczy? Zgodnie z orzecznictwem, drogi z pracy nie przerywa (w znaczeniu kończenia jej) np. dokonywanie zakupów artykułów spożywczych, tankowanie, usuwanie usterki pojazdu. Jeśli zaś załatwiamy jakieś sprawy, mamy to robić osobiście na rzecz siebie samych. Nie jest rzecz jasna problemem także np. odbieranie dzieci z przedszkola czy inne czynności, które byłyby utrudnione po odbyciu drogi do domu.

Sięgnij po pomoc i uzyskaj należne odszkodowanie za wypadek przy pracy

W praktyce wszystko zależy od konkretnej sprawy i ocena każdego przypadku musi być dokonywana z punktu widzenia indywidualnych potrzeb, jakie miał do zaspokojenia poszkodowany. Specjalistyczne wsparcie prawne, jakiego udzielić może kancelaria Codex, to najlepszy sposób na to, aby mieć pewność, że przysługujące za wypadek przy pracy odszkodowanie zostanie wypłacone. Tak jak w każdym innym przypadku również tutaj niezwykle istotne jest gromadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Wówczas łatwiej nam będzie w sposób niezbity wykazać zarówno okoliczności zaistniałego zdarzenia, jak i poniesione na jego skutek i wymagające pokrycia szkody. Będą to zarówno wszelkie dokumenty wytworzone w toku leczenia, faktury za leki czy inne wyroby bądź świadczenia, jak karta wypadku, a nierzadko także oświadczenia świadków czy fotografie. Kancelaria odszkodowawcza Codex zaprasza do kontaktu.