Padłeś ofiarą wypadku? Nie pozwól, by ominęło Cię jakiekolwiek świadczenie

Skutki udziału w wypadku mogą być bardzo różne i rozległe, a więc dotyczyć wielu sfer życia, diametralnie je odmieniając, na krótszy lub dłuższy czas. Z każdym z nich można poradzić sobie dużo łatwiej, jeśli tylko nie trzeba partycypować w związanych z tym wydatkach. O to, by ubezpieczyciel wywiązał się ze swojego obowiązku pokrycia wszystkich strat będących następstwem zdarzenia nierzadko trzeba się jednak postarać. Dzięki fachowemu wsparciu wyspecjalizowanej kancelarii nie będzie to jednak problemem.

Zbieraj każdy istotny dokument

Zgodnie z polskim prawem każda szkoda wymaga pokrycia od momentu jej powstania i nie jest to uzależnione od sposobu, w jaki będzie usuwana. Mimo wszystko jednak, warto starać się o uniknięcie wszelkich kłopotów i przedłużających się sporów, które należą przecież do ostatnich rzeczy, jakich potrzeba osobie zmagających się z powrotem do zdrowia. Kwestia korzystania podczas niego z usług podmiotów prywatnych, jeśli wymagało tego dobro pacjenta, nie powinna dziś budzić wątpliwości. Pozostaje nam od samego początku zbierać wszelką możliwą dokumentację, począwszy od medycznej aż po każdą fakturę bądź inny dowód zakupu niezbędnego w leczeniu świadczenia, aby równie jasna była skala poniesionych kosztów. Jeśli są one rozłożone w czasie, występujemy z roszczeniem częściowym, a następnie, wraz z kolejnymi etapami leczenia czy rehabilitacji, składamy kolejne wnioski. Ponoszone przy tym wydatki, ze względu na rozmiary obrażeń bywają bardzo poważne, toteż odszkodowanie z tego tytułu często opiewa na znaczne kwoty. Na nim jednak sprawa się nie kończy.

Wyłączenie z aktywności zawodowej to także poważna często strata, której nie sposób przeoczyć. Najmniej trudu z jej pokryciem będzie w przypadku osoby pracującej na umowie o pracę – wystarczy wskazać ile po trzymaniu zasiłku chorobowego i świadczenia z ZUS brakuje nam do kwot uzyskiwanych wcześniej. Pamiętajmy, że żadna inna forma zatrudnienia nie stanowi przeszkody do uzyskania należnego odszkodowania – niekiedy potrzebna będzie jednak pomoc wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawników, takich jak pracownicy naszej kancelarii. Tutaj również niezbędna będzie wszelka dokumentacja potwierdzająca uzyskiwane wcześniej i spodziewane dochody.

Sprawa jest prosta: nie możesz być stratny

Wypłata świadczeń nie może oznaczać bezpodstawnego wzbogacenia się poszkodowanego, ale także jakiejkolwiek jego straty w rezultacie zdarzenia. Dlatego w razie potrzeby przysługuje mu m.in. renta z tytułu zwiększonych potrzeb, a także uzupełniająca, jeśli po wypadku nie jest on w stanie uzyskiwać dawnych zarobków.

Szczególne trudności wiążą się często z uzyskiwaniem zadośćuczynienia za doznane krzywdy, którego wysokość jest kwestią wysoce subiektywną, jakkolwiek opartą zawsze na konkretnych faktach w postaci przeżytych zdarzeń i ich wpływu na życie ofiary wypadku. Doświadczenie pracowników kancelarii Codex sprawia jednak, że każda z nich może liczyć na wysokie świadczenie, odpowiadające skali poniesionych w tym zakresie szkód. Zapraszamy do kontaktu.