Osoba bliska ofiarą wypadku? Zadośćuczynienie należy się nie tylko za śmierć!

Każdy z nas żyje w mniej lub bardziej złożonej sieci relacji i powiązań z innymi osobami, toteż dramatyczne wydarzenia będące udziałem kogokolwiek z reguły stanowią poważny problem także dla szeregu ludzi. Najgorszym scenariuszem jest będąca następstwem wypadku śmierć. Nie ma wówczas wątpliwości, że dolegliwość sytuacji, w jakiej znajdują się wówczas najbliżsi wymaga stosownej rekompensaty. Co jednak wówczas, gdy ofiara choć żyje, to znajduje się w stanie ciężkim?

Naturalne relacje rodzinne zasługują na ochronę

Nagła strata w wypadku, którego przewidzieć przecież nie sposób, jednej bliskich osób potrafi bardzo wpłynąć na sytuację każdego z nas. Jeśli jednak uda jej się zachować życie, choć często można wówczas mówić o dużym szczęściu, wcale nie oznacza, to, że sytuacja taka zawsze jest diametralnie inna. Nie trzeba wyjaśniać jak poważne bywają skutki zdarzeń komunikacyjnych. Powrót do zdrowia często trwa latami, nie brakuje też przypadków, gdy nie ma na niego nadziei.

Położenie bliskich opuszczonych przez osobę, która choć żyje, to znajduje się w stanie ciężkim i kontakt z nią jest niemożliwy, także jest nie do pozazdroszczenia. Przez wiele lat nie mogły one jednak liczyć na żadną rekompensatę z tego tytułu. Bardzo istotna zmiana nastąpiła jednak w marcu 2018 roku, kiedy to Sąd Najwyższy przyjął w tej sprawie ważną uchwałę stwierdzając, że również i im się ona należy.

Jak wskazano w uzasadnieniu, potrzeba pozostawania w więzi z drugim człowiekiem jest jego cechą przyrodzoną. Za niemożliwy do obronienia uznano jednocześnie argument, że wynagrodzić w pieniądzu krzywd wynikających z niemożności realizacji tejże potrzeby się nie da.

Warto stawać do walki z ubezpieczycielami

Uchwała ta była przełomem podobnym do tego z roku 2008, kiedy to stwierdzono, iż zadośćuczynienie przysługuje bliskim śmiertelnych ofiar wypadków. Wpływa ona na ujednolicenie orzecznictwa i otworzyła ona drogę do dochodzenia roszczeń tysiącom osób. Nie znaczy to jednak, że w każdym przypadku będzie to łatwe. Sąd Najwyższy uściślił w jakich przypadkach wypłata świadczenia jest uzasadniona. Jednym bardzo ważnym czynnikiem jest rodzaj więzi istniejącej pomiędzy ofiarą a jej najbliższymi. Musi mieć ona charakter szczególnie silnego związku emocjonalnego i psychicznego i być trwała. Drugim jest głębokie upośledzenie jej funkcji życiowych, na skutek którego niemożliwym staje się nawiązanie i utrzymywanie kontaktu.

Zwłaszcza pierwsza okoliczność może być przedmiotem subiektywnych opinii.

Poza tym w takich sytuacjach zawsze pewnym wyzwaniem pozostaje określenie wysokości należnego świadczenia – doznana krzywda nie jest wszak rzeczą łatwo mierzalną. Dlatego wciąż niezwykle istotne jest wsparcie udzielana przez doświadczonych prawników. Kancelaria Codex dzięki wieloletniemu doświadczeniu skutecznie uzyskuje dla swoich Klientów takie świadczenia, jakie rzeczywiście odpowiadają ponoszonym przez nich szkodom. Zapraszamy do kontaktu.