Posiadanie zwierząt zawsze łączy się z ponoszeniem odpowiedzialności za ich zachowanie. Każdy właściciel hodowli czy zwierząt domowych ponosi ją na podstawie przepisów prawa cywilnego. Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną, za doznane obrażenia przysługuje Ci odszkodowanie.

Podstawa prawna

Art. 431 kc stanowi, że ten kto chowa zwierzę lub nim się posługuje obowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za wyrządzone przez nie szkody, zarówno materialne jak i niematerialne. Przez stwierdzenie "chowa" rozumiemy sprawowanie pieczy nad zwierzęciem, czyli ustanowienie mu schroniska i zorganizowanie pożywienia przez dłuższy czas. Z kolei "posługiwanie się" zwierzęciem, to nic innego jak korzystanie z jego pomocy do osiągnięcia jakiegoś celu. Takim przykładem są zaprzęgi konne.

Odpowiedzialność

Gdy zwierzę domowe lub hodowlane, wyrządzi szkodę osobą (np. pogryzienie) lub majątkową (np. zniszczenie rzeczy) właściciel ma obowiązek naprawienia tej szkody. Posiadacze zwierząt domowych mogą zabezpieczyć się przed koniecznością osobistego naprawiania szkody, wykupując ubezpieczenia tj. OC, w ramach których poszkodowany może dochodzić roszczeń za wyrządzoną szkodę.

Jak uzyskać odszkodowanie ?

Jak już wcześniej nadmieniono, można się ubiegać o odszkodowanie z OC właściciela, lub gdy takiego nie posiada, jest obowiązany do naprawienia szkody we własnym zakresie. Bardzo częstym przypadkiem są pogryzienia przez psy. Ostatnio nagłośniona jest sprawa małej, kilkuletniej dziewczynki, która bawiła się w swoim ogrodzie. Przez dziurę w ogrodzeniu przedostał się obcy pies i dotkliwie pogryzł dziecko, które na skutek wypadku spędziło kilka dni w szpitalu z ciężkimi obrażeniami. Zarówno w przypadku rozstroju zdrowia, czasowej niezdolności do pracy, a także lekkich obrażeń, możemy ubiegać się o odszkodowanie osobowe. Innym przypadkiem jest historia pewnej kobiety. W miejscowości X znajdowała się ubojnia bydła, do której co jakiś czas przyjeżdżały zwierzęta. Pewnego dnia, jedna z krów uciekła i pobiegła w stronę domów. Starsza Pani znajdowała się wtedy na drodze, gdyż szła do sklepu. Została ona dotkliwie staranowana przez krowę i odniosła ciężkie obrażenia. Przebywała w szpitalu przez kilkanaście dni. Odszkodowanie za powyżej wymienione obrażenia jest jak najbardziej uzasadnione i możliwe do otrzymania.

Co w przypadku, gdy nie uda nam się zidentyfikować zwierzęcia? Co jeżeli nikt w okolicy nie wie kto jest jego właścicielem? Okazuje się, że również istnieje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nawet w momencie, gdy nie znamy szczegółów wypadku.

Z pomocą Centrum Obsługi Powypadkowej Codex zdobędziesz należne odszkodowanie. Dzięki wieloletniemu w tej branży doświadczeniu zapewniamy profesjonalną obsługę klienta, począwszy od pomocy prawnej i reprezentacji poszkodowanego, skończywszy na wyegzekwowaniu należnego świadczenia.