Wakacje przede wszystkim kojarzą się z wyjazdem, wypoczynkiem i świętowaniem. W takim okresie częściej organizowane są imprezy plenerowe, koncerty, a także ogólnodostępne rozrywki dla mieszkańców mniejszych i większych miejscowości. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody uczestnikom takiego event'u ponosi...no właśnie, kto ?

Odpowiedzialność

Organizator imprezy masowej odpowiada za bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie oraz za porządek podczas trwania całego wydarzenia. W zależności jaki charakter ma dane wydarzenie organizatorzy wykupują ubezpieczenie OC. Przyjęło się niestety tak, że na imprezy bezpłatne nie zostaje ono wykupione. Jednak istnieje prawny obowiązek posiadania ubezpieczenia na przypadku imprez, na które wejście jest dozwolone po pobraniu opłaty. Organizator może dokonać ubezpieczenia z uwzględnieniem na jakiej zasadzie ponosi odpowiedzialność. Jest to ważne dla osoby ubiegającej się o odszkodowanie. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie winy to poszkodowany musi przedłożyć wszystkie dokumenty wykazujące winę organizatora. Ubezpieczenie, które zawiera odpowiedzialność na zasadzie ryzyka zwalnia od konieczności wykazania winy. Dla poszkodowanego to i tak bez znaczenia, dlatego że w razie poniesienia jakiejkolwiek szkody, wywołanej wskutek uczestnictwa w imprezie ma on prawo do odszkodowania. Niezależnie od tego czy wypłaci ją ubezpieczyciel czy sam organizator.

Prawa uczestników

Biorące udział w wydarzeniu osoby mają prawo do odszkodowania za poniesione szkody, np. za uszkodzenie ciała czy zniszczenie/utratę ich mienia. Ponadto mogą też rościć o zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Uczestnicy, którzy maja dodatkowo wykupioną polisę NNW, powinni również na jej podstawie ubiegać się o przyznanie im należnych środków do rekompensaty szkody. W przypadku organizacji mniejszych wydarzeń, których nie można zakwalifikować jako impreza masowa, uczestnicy również mogą ubiegać się o odszkodowanie w razie poniesienia szkody. Zakupienie biletu wstępu należy potraktować jako zawarcie umowy z organizatorem wydarzenia, która umożliwia dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Dochodzenie roszczeń

W sytuacji, gdy organizator odmawia wypłacenia odszkodowania na drodze polubownej należy wszcząć postępowanie sądowe. W procesie poszkodowanemu przysługują prawa strony postępowania i może on udowodnić swoją rację. Szczególnie ważne w tym przypadku będą dowody np. zeznania świadków, nagrania z monitoringu oraz dokumentacja medyczna. Warto skorzystać z usług prawników, najlepiej specjalizujących się w zakresie prawa odszkodowawczego. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej branży gwarantuje skuteczność dochodzenia roszczeń poszkodowanych. Nasi specjaliści indywidualnie do potrzeb każdego klienta dobierają sposób, w który będą walczyć o należne odszkodowanie.  Zaufaj nam, jak kilkanaście tysięcy innych, zadowolonych klientów. Czekamy na Ciebie!