Możesz dostać i odszkodowanie, i zadośćuczynienie za wypadek. Nasi specjaliści pomogą Ci zgłosić stosowne roszczenia

Kiedy dochodzi do poważnego w skutkach zdarzenia, należy korzystać ze wszystkich możliwości wyjścia na prostą, jakie tylko przysługują. Z pewnością do tej grupy zaliczają się starania o uzyskanie godziwej rekompensaty. Wiele osób zwraca się do nas z pytaniem, czy mogą otrzymać zadośćuczynienie, skoro otrzymali już świadczenie z tytułu odszkodowania? Postaramy się wyjaśnić najważniejsze kwestie i wątpliwości, jakie narosły wokół tego tematu.

Pieniężne zadośćuczynienie przyznaje się za straty dóbr osobistych. Nikt nie dostaje go z automatu

Należy zacząć od najbardziej podstawowych zagadnień – co dokładnie mają rekompensować przyznawane środki finansowe? W przypadku odszkodowań, które również znajdują się w orbicie działalności Centrum Obsługi Powypadkowej Codex, chodzi o szkody stricte materialne. Natomiast zadośćuczynienie dotyczy takich rzeczy jak ból fizyczny, uszczerbki na zdrowiu, a także cierpienie psychiczne. O ile straty majątkowe po wypadku drogowym lub innym zdarzeniu można precyzyjnie oszacować według obiektywnych kryteriów, tak już szkody osobiste są znacznie trudniejsze do wycenienia. Poza tym odszkodowanie przysługuje poszkodowanym niejako „z urzędu” – co do zadośćuczynienia to procedura jest znacznie bardziej skomplikowana. Rzecz jasna nasi pracownicy, po tym jak otrzymają i przeanalizują komplet dokumentów dotyczących Twojej sprawy, będą mieli pełne rozeznanie w sytuacji. Możemy zapewnić, że użyjemy wszelkich dostępnych środków i ścieżek prawnych, aby wywalczyć dla naszych Klientów jak najwyższe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

COP Codex ma odpowiednie doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę, aby zająć się Twoimi roszczeniami

Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, z należytą atencją i zachowaniem pełnego profesjonalizmu. Jeżeli tylko przydają się dodatkowe ekspertyzy, zawsze podpowiadamy Klientowi jakie kroki warto przedsięwziąć w następnej kolejności, aby zwiększyć szanse na wyższą rekompensatę. Mowa tutaj przede wszystkim o opiniach specjalistów i zaświadczeniach o leczeniu, które stanowią najmocniejszy dowód doznanych krzywd. Traumatyczne przeżycia, jakie wiążą się z wypadkami komunikacyjnymi oraz zupełnie innymi okolicznościami, wywierają przecież znaczący wpływ na dalsze życie ofiar i ich rodzin. Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia bierze się pod uwagę m.in. stan zdrowia sprzed zdarzenia, czas trwania i charakter leczenia/rehabilitacji, trwałe bądź tymczasowe ograniczenia, jakie nałożyły na poszkodowanego skutki wypadku, a nawet wiek i sytuację majątkową konkretnej osoby. W kancelarii odszkodowawczej Codex wiemy, jak się zajmować poszczególnymi sprawami – czekamy na kontakt z Twojej strony!