Wypadek przy pracy to często powód dramatycznych przeżyć w rodzinie. Aby upamiętnić ofiary tych zdarzeń, od 1996 roku, 28 kwietnia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych ustanowiony przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC). W 2003 roku, tego samego dnia, po raz pierwszy obchodzono Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy przy współpracy z Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych oraz Światową Organizacją Zdrowia. W Polsce święto obchodzi się od 2007 roku.

Liczba wypadków przy pracy w Polsce ciągle jest bardzo wysoka. W 2016 roku liczba osób poszkodowanych w takich wypadkach wyniosła 87886. Niestety w porównaniu z rokiem 2015 była o 0,3% większa. Wtedy liczba ta wyniosła 87622.

Biorąc pod uwagę podział wypadków przy pracy ze względu na odniesione obrażenia, liczba poszkodowanych kształtuje się następująco:

  • wypadki ze skutkiem lekkim - 87183 poszkodowanych (0,4% więcej niż w roku poprzednim),
  • wypadki z ciężkimi obrażeniami - 464 poszkodowanych (7,6% mniej niż w roku poprzednim),
  • wypadki śmiertelne - 239 osób (21,4% mniej niż w roku poprzednim).

Pocieszający jest fakt, że liczba wypadków śmiertelnych oraz takich, w których odniesione obrażenia są ciężkie, znacznie spadła.

Jak można zauważyć na mapie sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny, ze względu na podział na województwa największa ilość osób poszkodowanych w wypadkach występuje w województwie warmińsko-mazurskim oraz dolnośląskim. Najmniej wypadków ma miejsce w województwie mazowieckim oraz małopolskim.

Wskaźnik wypadkowości, czyli liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących osób, z wyłączeniem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, wynosi 7,07. Wskaźnik ten z każdym rokiem, na szczęście, zmniejsza się. W 2014 wyniósł 7,45, a w 2015 plasował się na poziomie 7,19.

Niestety według statystyk GUS, wypadek przy pracy bardzo często jest konsekwencją nieprawidłowego zachowania się pracownika. Aż 60,1% wypadków spowodowanych jest właśnie błędem pracującego.

Z tego powodu szkolenia BHP pracowników są tak ważne. Każdy pracodawca ma obowiązek poddać takiemu szkoleniu nowego pracownika, a każdy pracownik ma obowiązek zawsze stosować się do przepisów BHP. Prawidłowe zachowanie, z pewnością pomoże znacznie zmniejszyć ilość wypadków w pracy.

Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX świadczy usługi pozyskiwania odszkodowania za wypadek przy pracy osobom poszkodowanym oraz ich rodzinom. Uzyskujemy odszkodowania z polisy OC pracodawcy.