W mowie potocznej utarło się, że każde zdarzenie drogowe nazywamy "wypadkiem". Istnieje kilka różnic pomiędzy kolizją drogową, a wypadkiem drogowym, które należy znać, by właściwie postępować na miejscu feralnego zdarzenia. W poniższym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości w tym zakresie i przybliżymy istotne różnice.

Wypadek drogowy – czym właściwie jest?

Definicja wypadku drogowego wiele razy zostawała zmieniana, jednak obecnie pod tym pojęciem możemy rozumieć zdarzenie w ruchu lądowym, które skutkowało śmiercią jednego z uczestników lub doznaniem obrażeń ciała, które spowodowały rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności ciała trwające dłużej, niż 7 dni. Warto zapamiętać, że mianem wypadku drogowego określamy każde zdarzenie, w którym ktoś został ranny lub poniósł śmierć.

Kolizja drogowa – wyjaśnienie pojęcia

Pod pojęciem kolizji drogowej kryje się zdarzenie w ruchu lądowym, którego skutkami są straty materialne lub doznanie obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia lub naruszeniem czynności narządów ciała poniżej 7 dni. Wiele osób określa kolizje drogowe mianem stłuczek.

Postępowanie po wypadku, a kolizji drogowej

Biorąc udział w kolizji drogowej należy skupić się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Mowa przede wszystkim o usunięciu w miarę możliwości pojazdów z drogi, gdy np. blokują ruch lub zagrażają innym pojazdom. Mało osób zdaje sobie sprawę, że zbagatelizowanie zabezpieczenia miejsca zdarzenia może skutkować nałożeniem mandatu karnego za utrudnianie ruchu na drodze. Ponadto w przypadku kolizji drogowej nie ma konieczności wzywania policji na miejsce zdarzenia. Warunkiem jest oczywiście ustalenie sprawcy zdarzenia. W sytuacji, gdy winny kwestionuje swoją odpowiedzialność należy wezwać policję, która ustali odpowiedzialność. Po służby mundurowe należy zadzwonić też, gdy sprawca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także gdy nie posiada ważnej polisy OC. Jeśli jednak nie ma spornej oceny co do odpowiedzialności możemy sporządzić oświadczenie sprawcy wypadku z danymi uczestników, opisem kolizji i powstałych uszkodzeń, a także oświadczeniem, w którym winny przyznaje się do odpowiedzialności za zdarzenie. Będąc świadkiem lub uczestnikiem wypadku drogowego należy również skupić się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Zadbajmy o nałożenie kamizelki odblaskowej, włączenie świateł awaryjnych, rozstawienie trójkąta ostrzegawczego. Na miejsce wypadku należy wezwać służby mundurowe: policję i w razie konieczności pogotowie, a także straż pożarną. Wzywając pogotowie musimy podać, z jakimi mniej więcej obrażeniami borykają się poszkodowani. Kolejnym krokiem jest udzielenie pomocy poszkodowanym w miarę posiadanych możliwości. Pamiętajmy, że w przypadku zatrzymania wydolności krążeniowo-oddechowej liczy się każda minuta. Niezwłocznie przystąpmy do resuscytacji. Odpowiedzialność sprawcy ustali policja po przeanalizowaniu wypadku. Poszkodowani powinni udać się na najbliższy oddział ratunkowy w celu fachowej oceny stanu zdrowia. Bardzo często od razu po zdarzeniu obrażenia ciała nie są odczuwalne, nie warto jednak bagatelizować swojego stanu zdrowia. Umiejętność rozróżnienia zdarzeń drogowych to gwarancja odpowiedniego postępowania. Właściwe zachowanie ma ogromny wpływ na dalsze dochodzenia odszkodowania. Działając nierzetelnie możemy odebrać sobie szanse na liczne świadczenia odszkodowawcze.