Uzyskanie odszkodowania w odpowiedniej wysokości jest niezwykle istotną kwestią dla wielu poszkodowanych. Wysoka rekompensat pozwala na naprawę powstałych szkód podczas wypadku. Wiele osób posiada tzw. ubezpieczenie wielokrotne, czyli kilka ubezpieczeń zbliżonych do siebie, a nawet bliźniaczych w kwestii zakresu ochrony. Czy posiadając kilka polis ubezpieczeniowych poszkodowany ma prawo do wypłaty świadczeń odszkodowawczych z każdej z nich? Na to pytanie odpowiemy w dalszej części artykułu.

Wypłata z kilku polis czy jest możliwa?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma kluczowe znaczenie przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Możliwość uzyskania rekompensaty za to samo zdarzenie z kilku ubezpieczeń jest uzależnione od rodzaju polisy i szkody. W przypadku dochodzenia świadczeń z tytułu szkody majątkowej rekompensata wypłacana z ubezpieczenia nie może przewyższyć wysokości realnie poniesionej straty. Nie ma możliwość uzyskania wielokrotności odszkodowania z kilku różnych polis. Poszkodowany zgodnie z literą prawa nie może wzbogacić się poprzez uzyskane świadczenie odszkodowawcze. Dlatego należy zaznaczyć, że posiadanie kilku polis w różnych Towarzystwa Ubezpieczeniowych jest bezcelowe. Inaczej sprawy się mają w przypadku ubezpieczenia obejmującego szkody osobowe.

Rekompensata za szkody osobowe z kilku polis ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia osobowe umożliwiają osobom poszkodowanym uzyskiwanie roszczeń z kilku polis jednocześnie (NNW, ubezpieczenie na życie). Prawo zezwala w tym przypadku na tzw. kumulację świadczeń w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego polisą ubezpieczeniową. Świadczenia z umów ubezpieczenia osobowego są niezależne od powstania i wielkości szkody. Doskonałym przykładem jest, gdy poszkodowany doznaje szkody w skutek wypadku samochodowego. W takiej sytuacji ma prawo do uzyskania świadczeń z polisy OC sprawcy, a także np. ubezpieczenia NNW kierowcy oraz indywidualnego ubezpieczenia na życie.

Jak wygląda dochodzenie świadczeń odszkodowawczych z kilku polis?

Poszkodowany chcący uzyskać świadczenia odszkodowawcze zobowiązany jest do rozpoczęcia procedury likwidacji szkody u każdego ubezpieczyciela. Niezbędne jest udokumentowanie powstałej szkody i sporządzenie rzetelnego wniosku o  odszkodowanie. Poszkodowany może działać samodzielnie lub nawiązać współpracę z doświadczoną kancelarią odszkodowawczą Codex, która wyręczy go w większości czynności prawnych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia sprawy. Nasza doświadczona kadra to gwarancja uzyskania odszkodowania w jak najwyższej kwocie z każdej posiadanej polisy ubezpieczeniowej. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnym konsultacji odszkodowawczych. Nakreślimy, jakie możliwości widzimy w Państwa sprawie!