Pasażerowie, którzy zakupili bilet samolotowy mogą ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, zarówno ten rejsowy jak i czarterowy. Podstawą prawną są przepisy międzynarodowego prawa lotniczego oraz prawa Unii Europejskiej, które ustanawiają wspólne reguły odszkodowania oraz pomocy dla pasażerów, którzy doświadczyli odmowy przyjęcia na pokład albo lot został odwołany lub opóźniony (Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.). Należy jednak pamiętać, iż ubiegać się o odszkodowanie mogą tylko pasażerowie, których lot został opóźniony o minimum 3 godziny, licząc od czasu, w którym samolot powinien wylądować w miejscu docelowym. Także pasażerom, którzy poprzez opóźnienie, odwołanie lub odmowę wejścia na pokład samolotu spóźnili się na drugi lot przysługuje roszczenie. Jednak podstawowym warunkiem, o którym nie można zapomnieć jest fakt, iż oba loty muszą być objęte tym samym numerem rezerwacji. W przypadku, gdy opóźnienie wyniesie więcej niż 5 godzin, pasażer, który dalej decyduje się korzystać z usług wybranego przewoźnika, ma prawo domagać się zwrotu kosztów biletu w pełnej wartości oraz prawa pełnej opieki (użycie telefonu, posiłek, transport do miejsca zakwaterowania, noclegu – dotyczy lotów o odległości ponad 3500 km poza terytorium Unii Europejskiej). Samo postępowanie mające na celu egzekucję należności może trwać nawet do 12 miesięcy. W Rozporządzeniu nr 261/2004 nie podane są terminy, w jakich powinno się złożyć wniosek o odszkodowanie od przewoźnika. Każde państwo ma ustanowione swoje wewnętrzne odrębne regulacje. Jeśli chodzi o Polskę, roszczenie odszkodowawcze przedawnia się z upływem 2 lat od daty wystąpienia zdarzenia. Stawki odszkodowania są ustalone z góry przez Rozporządzenie i wahają się w zależności od długości trasy lotniczej od 250 do 600 euro. Istnieją okoliczności wyłączające możliwość ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot. Są to między innymi złe warunki atmosferyczne, zamieszki i strajk pracowników lotniska. Okolicznością nadzwyczajną, którą powinien udowodnić przewoźnik, jest usterka techniczna samolotu uniemożliwiająca bezpieczne dotarcie do celu.