Liczba wypadków w Polsce z roku na rok maleje, ale okazuje się, że wypadki kosztują nas coraz więcej - obecnie za rok 2014 to już ponad 40 mld zł. Szacuje się, że w 2015 roku koszty przekroczą prawdopodobnie 50,7 mld zł. Są to nie tylko koszty leczenia i rehabilitacji  rannych ale również pogrzeby zabitych, odszkodowania dla poszkodowanych oraz ich rodzin, koszty akcji ratowniczych, jak również postępowań karnych czy cywilnych.