Codex w Agdar Plaza:
 
Konferencja odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie.
 
Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”. W konferencji wezmą udział autorytety branżowe jak. min.  prof. Witold Modzelewski, prof. Jan Monkiewicz.
 
Kancelarię Codex będzie reprezentował -mec. Jakub Nawracała który przestawi referat pt. „Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika” / Osoby zainteresowane materiałami z konferencji - prosimy o kontakt biuro@codex.org.pl./
 
 

  • Magdalena Barcicka „Działalność kancelarii odszkodowawczych z punktu widzenia praktyka rynku ubezpieczeniowego”;
  • mec. Andrzej Chróścicki „Zakres zagadnień wymagających regulacji prawnej w ewentualnej ustawie o doradztwie odszkodowawczym”;
  • mec. Aleksander Daszewski „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych”;
  • Bartłomiej Krupa „Kancelarie odszkodowawcze na rynku ubezpieczeniowym-ocena uwarunkowań prawnych i społeczno-gospodarczych”;
  • prof. Witold Modzelewski „Opodatkowanie odszkodowań i odsetek od odszkodowań podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;
  • prof. Jan Monkiewicz  „Tendencje rozwoju ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym”;
  • mec. Jakub Nawracała „Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika”;
  • mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk „Kancelarie odszkodowawcze  i ich rola w  kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych”.