Pomimo tego, iż na każdym właścicielu pojazdu mechanicznego ciąży obowiązek wykupienia polisy OC często zdarza się, że ten przepis zostaje umyślnie złamany. W Polsce jest około 250 tys. pojazdów, które nie posiadają ważnego OC. Szansa kolizji z takim pojazdem jest niestety dosyć duża. Jak powinien postąpić sprawca, a jakie  prawa przysługują poszkodowanemu?   

Obowiązkowe OC

W świetle obecnych przepisów, każdy z posiadaczy pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupienia ważnego OC. W razie kontroli lub innego sposobu wykrycia nieposiadania OC Policja nakłada na właściciela pojazdu mandat w wysokości 250 zł. Jednakże to nie koniec przykrości związanych z niedopełnieniem obowiązku. Policja informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który nakłada karę finansową na posiadacza pojazdu. Istnieją specjalne wytyczne, które przestawiają konkretną karę za brak ważnego OC. W zależności od przekroczenia czasu, w którym poprzednie OC było ważne, kara będzie wynosiła:
brak OC samochody osobowe samochody ciężarowe lub autobusy   pozostałe pojazdy
do 3 dni 800 zł 160 EUR 20 EUR
do 14 dni 2000 zł 400 EUR 50 EUR
powyżej 14 dni 4000 zł 800 EUR 100 EUR

Dochodzenie roszczeń

Poszkodowany ma prawo bezpośrednio zwrócić się do sprawcy kolizji o podanie nr polisy. Jeśli kierowca nie podaje go lub wyraźnie się od tego uchyla należy wezwać policję lub skorzystać ze strony https://zapytania.oi.ufg.pl. Na stronie UFG wpisuje się nr rejestracyjny lub nr VIN samochodu sprawcy i po chwili poszkodowany otrzymuje wgląd do polisy OC. W przypadku braku posiadania polisy należy zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaci odpowiednie środki na pokrycie szkody. Warto pamiętać, że o odszkodowanie z UFG można również ubiegać się w sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nieznana jest poszkodowanemu jego tożsamość!

Likwidacja szkody

W przypadku wypłaty odszkodowania z UFG, poszkodowany powinien otrzymać zwrot kosztów w ciągu 30 dnia od daty zgłoszenia szkody oraz przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Wszyscy usługodawcy świadczący ubezpieczenia komunikacyjne mają obowiązek przekazywania części składki do UFG, odprowadzanej od każdej polisy OC. Z tych właśnie środków są zaspokajane roszczenia z tytułu obowiązku ubezpieczeniowego dla poszkodowanego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zwrócić się do sprawcy wypadku, który celowo nie posiadał ważnego OC o zwrot wypłaconych na rzecz poszkodowanego środków oraz wliczyć w to karę pieniężną za niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku.