Wypadki w pracy dotyczą nie tylko miejsc, w których zagrożenie wypadkowe jest wyższe, a do nieoczekiwanych zdarzeń dochodzi częściej. Zarówno praca w biurze, przemyśle czy branży motoryzacyjnej, niesie ze sobą ryzyko wypadku. Gdy ten się zdarzy, osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Pod pewnymi warunkami.

Pracownik biurowy a wypadek przy pracy

Choć może się wydawać, że biuro to wyjątkowo bezpieczne miejsce na pracę, fakty temu przeczą. Statystyki wskazują, iż to właśnie w biurach oraz placówkach naukowych dochodzi do ponad 20% wszystkich wypadków przy pracy. Nieumiejętne obsługiwanie urządzeń i narzędzi biurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz nieprzestrzeganie zasad BHP przyczyniają się do wypadków, które zwykle nie kończą się dobrze dla poszkodowanego. Zdecydowanie najczęściej urazy dotyczące pracowników administracyjno-biurowych są powodowane tzw. upadkami na tym samym poziomie i podnoszeniem ciężkich przedmiotów. Rzadziej jest to porażenie prądem lub upadek, spowodowany sięganiem do wysoko zawieszonych półek. Nawet z pozoru niegroźne poślizgnięcie na rozlanej kawie może skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Jeśli zdarzenie było nagłe i doszło do niego w związku z pracą, a także w innych określonych przez prawo okolicznościach, można mówić o wypadku przy pracy biurowej.

Za uszczerbek na zdrowiu należy się odszkodowanie

Kiedy dojdzie do wypadku, w obowiązku pracodawcy leży całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia oraz udzielenie pierwszej pomocy. W razie, gdy potrzebna jest pomoc pogotowia, pracodawca powinien je wezwać, a następnie zająć się ustaleniem przyczyn wypadku. Protokół powypadkowy (przygotowany do 14 dni po zawiadomieniu o wypadku), w którym stwierdzono, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, upoważnia osobę poszkodowaną do uzyskania jednorazowego odszkodowania. Świadczenie tego typu wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednak do tego konieczne jest złożenie wniosku na piśmie i dostarczenie odpowiednich dokumentów. Odszkodowania można dochodzić również z ubezpieczenia własnego lub pracodawcy. Między innymi w takich przypadkach nieoceniona okazuje się pomoc prawna, świadczona przez profesjonalistów.

Centrum Obsługi Powypadkowej Codex doradza poszkodowanym w wypadkach przy pracy, podejmując się wszystkich spraw. Postępowanie odszkodowawcze prowadzone przez ekspertów gwarantuje sukces, owocujący wypłatą godnego odszkodowania. Zapraszamy do bezpłatnej analizy sprawy.