Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, podczas wykonywania obowiązków służbowych, tj. wykonywanie przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, w trakcie podróży służbowej czy też wykonywanie określonych czynności na rzecz prawodawcy - nawet bez jego polecenia. Przedsiębiorstwa branż o podwyższonym stopniu zagrożenia działające na zasadzie ryzyka (np. kopalnie) zobowiązane są do wypłacenia odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

Odszkodowanie z OC pracodawcy

W dzisiejszych czasach, prawie każde przedsiębiorstwo posiada wykupione ubezpieczenie OC, które chroni je przed niepożądanymi skutkami działalności. W szczególności branże o podwyższonym stopniu zagrożenia tj. firmy budowlane, górnictwo czy przedsiębiorstwa energetyczne, posiadają takie ubezpieczenie, gdyż ich odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie ryzyka. Polskie prawo stanowi, iż jest to rodzaj odpowiedzialności cywilnej, którą ponosi pracodawca wykorzystujący zasoby natury do realizacji swoich interesów, chociażby nie był winny.

Górnicy i kopalnie

W zakresie odpowiedzialności za zasadzie ryzyka musi wystąpić kilka elementów, które pozwolą na uzyskanie od pracodawcy odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Mianowicie są to sytuacje, gdy:

  • faktycznie doszło do szkody, np. górnik został pozbawiony zdolności do pracy, został zraniony,
  • szkoda powstała na skutek działania przedsiębiorcy, np. górnik stracił rękę w miejscu pracy, gdyż doszło do pożaru,
  • istnieje związek przyczynowo-skutkowy wydarzenia, np. czyli jeżeli nie doszłoby do pożaru to górnik nie straciłby ręki,
  • brak czynnika wyłączającego odpowiedzialność przedsiębiorcy na zasadzie ryzyka, np. brak działania siły wyższej.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,o ekwiwalent pieniężny z tytułu wypadku przy pracy można ubiegać się na podstawie kilku przepisów, tj. art. 444 § 1 k.c., art. 445 § 1 k.c. Również w przypadku zawodów o podwyższonym stopniu zagrożenia obowiązują przepisy tj. art. 446 § 3 k.c i art. 446 § 4 k.c., na podstawie których rodzina zmarłego, w skutek jego wypadku przy pracy, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Dochodzenie odszkodowania

Poszkodowany pracownik lub jego rodzina mogą równocześnie dochodzić roszczeń z ZUS jak i od pracodawcy. Codex od wielu lat pomaga swoim klientom uzyskać odpowiednie zadośćuczynienie za poniesione straty fizyczne i moralne, a także zwrot kosztów poniesionych na skutek leczenia. U nas płacisz tylko za sukces - dlatego prowizję pobieramy dopiero po skutecznie zakończonym postępowaniu. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i dowiedz się jakie odszkodowanie możemy dla Ciebie uzyskać.