Wypadki samochodowe wywierają negatywny wpływ na stan zdrowia uczestników tych feralnych zdarzeń. Bardzo poważnym obrażeniem doznawanym na skutek wypadków jest złamanie miednicy. Poszkodowani, którzy doznali go mają prawo do dochodzenia godnej rekompensaty pieniężnej. W poniższym artykule wyjaśnimy, jakie roszczenia może uzyskać poszkodowany.

Ubezpieczyciel wypłaci należne świadczenia

Poszkodowani w wypadkach doznają dość często urazów w obrębie miednicy, które należą do niezwykle ciężkich złamań. Obrażenia w tym obszarze ze względu na skomplikowaną wieloelementową budowę miednicy, która może spowodować uszkodzenia organów. Niestety tak rozległe obrażenie mogą doprowadzić nawet do zagrożenia życia. Złamania miednicy wymagają dość długotrwałej hospitalizacji i leczenia operacyjnego. Poszkodowani zmuszeni są w celu powrotu do zdrowia odbyć wielomiesięczną rehabilitację. Tak dotkliwy uszczerbek podlega rekompensacie, która wypłacana jest z OC sprawcy zdarzenia. W przypadku, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnego ubezpieczenia podmiotem zobowiązanym do wypłaty świadczeń jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak uzyskać należne świadczenia po złamaniu miednicy?

Poszkodowani chcący uzyskać świadczenia odszkodowawcze mogą samodzielnie lub z pomocą doświadczonej kancelarii złożyć wniosek odszkodowawczy do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dokument ten należy sporządzić w sposób rzetelny przedstawiając przebieg zdarzenia drogowego i jego wpływ na zdrowie. Skrupulatne opisanie przebiegu leczenia i rokowań na przyszłość ma znaczący wpływ na pomyślność rozpatrzenia sprawy. We wniosku należy wskazać, jakich świadczeń chcemy dochodzić, a także wpisać o jakie kwoty wnioskujemy. Duże znaczenie ma też argumentacja, która powinna znaleźć poparcie w zgromadzonej dokumentacji w sprawie. Dlatego poszkodowany musi rzetelnie gromadzić wszelkie uzyskiwanie diagnozy i zalecenia, a także rachunki obrazujące koszty leczenia. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie wypłaty roszczeń odszkodowawczych. Niestety w wielu przypadkach samodzielnie dochodzenie roszczeń skutkuje przyznaniem zbyt niskiego odszkodowania i zadośćuczynienia. Należy podkreślić, że od wydanej decyzji zawsze przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej otrzymania. Warto zlecić doświadczonej kancelarii prawnej dalsze prowadzenie negocjacji, gdyż jak pokazuje praktyka specjaliści uzyskują o 60% wyższe świadczenia dla poszkodowanych. Średnia wysokość odszkodowania za złamanie miednicy oscyluje w granicach 60 tys. zł. Kancelaria odszkodowawcza zachęca do skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Zapraszamy do kontaktu wszystkich poszkodowanych w celu nakreślenia możliwości odszkodowawczych w sprawie. Sprawdź o jaką rekompensatę mogą zawalczyć dla Ciebie specjaliści CODEX.