Niekiedy szkoda powstaje w wyniku wypadku, który jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego. W takiej sytuacji, aby móc otrzymać stosowne odszkodowanie potrzebne jest wszczęcie postępowania karnego. Dlatego też Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX świadczy usługi prawne na każdym etapie procesu karnego - począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe, a także kończącym proces postępowaniem wykonawczym.

Postępowanie karne

Postępowanie karne dotyczy spraw będących wynikiem popełnienia czynu zabronionego, który w zależności od kwalifikacji prawnej jest wykroczeniem lub przestępstwem. Ponadto, postępowanie karne może być wszczęte także w związku ze sprawami, które powstały w wyniku wypadków w pracy, wypadków w rolnictwie czy narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (tzw. błędów medycznych). W wielu sytuacjach obligatoryjne jest wystąpienie profesjonalnego pełnomocnika strony, czyli tzw. przymus adwokacko-radcowski.

Zespół Prawny

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w działaniach odszkodowawczych, stworzyliśmy kolejny filar naszej działalności w zakresie prawa karnego. W związku z tym świadczymy usługi w zakresie profesjonalnej reprezentacji w sprawach karnych. Różnica pomiędzy pełnomocnikami ze standardowej kancelarii prawniczej a pełnomocnikami z COP CODEX polega na tym, że Nasi prawnicy zajmują się wyłącznie określonym rodzajem spraw, ukierunkowanych na dochodzenie odszkodowań w zakresie poniesionych strat.

Profity wynikające z obsługi naszego Zespołu

Prosperujący w COP CODEX Zespół Prawny, który swoimi umiejętnościami ukształtowanymi w zakresie prowadzenia spraw karnych, umożliwia osiągnięcie wielu korzyści wynikających z przekazania im pełnomocnictwa do reprezentacji. Między innymi są to :
  • możliwość czynnego uczestnictwa w postępowaniu karnym, na każdym jego etapie, a także możliwość składania wniosków dowodowych
  • możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia sądu, jeżeli jest dla klienta niekorzystne
  • poczucie bezpieczeństwa i komfortu, a także dbałość o interesy poszkodowanego
  • koordynacja procesu likwidacji szkody
  • ustalenie odpowiedzialności sprawcy i dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej