Czy rodziny osób ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, zwłaszcza tych znajdujących się w tzw. stanie wegetatywnym, mogą żądać wypłaty pieniężnego zadośćuczynienia z tytułu naruszenia ich dobra własnego? Czy takie roszczenie należy zgłaszać ubezpieczycielowi sprawcy wypadku z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych? Takie pytania wystosował Rzecznik Finansowy do Sądu Najwyższego.

Pośrednio poszkodowany

Zadośćuczynienie dla osób pośrednio poszkodowanych to temat wniosku jaki Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego. Sprawy te dotyczą głównie członków rodziny, osób ciężko poszkodowanych, z którymi nie ma żadnego kontaktu, takich z którymi rodzina nie może nawiązać żadnej więzi emocjonalnej, a leczenie i rehabilitacja nie daje nadziei na poprawę ich stanu zdrowia.

Wyroki sądowe

W tej chwili wyroki w podobnych sprawach bywają bardzo rozbieżne. Coraz więcej jest jednak rozstrzygnięć, które przyznają rodzinie osoby ciężko poszkodowanej, wypłatę zadośćuczynienia. Jako przykład podać można wyrok przyznający po 80 000 zł zadośćuczynienia dwójce dzieci, których ojciec po wypadku komunikacyjnym, znajduje się w stanie wegetatywnym. Nie może aktywnie uczestniczyć w ich wychowaniu, więź emocjonalna łącząca te osoby została zerwana i nie może być kontynuowana. Taka sytuacja wg sądu uzasadniła wypłatę zadośćuczynienia.

Niestety istnieją pewne różnice w rozstrzygnięciach bardzo podobnych spraw, dlatego konieczne jest jasne ujednolicenie linii orzeczniczej sądu.

Zdaniem Rzecznika Finansowego, pośrednio poszkodowany członek rodziny, powinien być uprawniony do uzyskania zadośćuczynienia, dlatego liczymy na pozytywne rozpatrzenie wniosku i czekamy na ostateczne stanowisko Sądu Najwyższego.

Nasza działalność

Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX zajmuje się prowadzeniem spraw osób pośrednio poszkodowanych. Zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta.