W związku z moją współpracą z Centrum Obsługi Powypadkowej Codex w ramach wyegzekwowania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu spowodowany kolizją samochodową, chciałbym wyrazić najszczersze uznanie za wzorowe reprezentowanie mojej osoby w/w sprawie. Profesjonalizm pracowników Codex Sp. z o.o. można było zauważyć na każdym etapie prowadzonego postępowania. Na uwagę zasługuje sposób przeprowadzania wszystkich czynności począwszy od pierwszego kontaktu z przedstawicielem Codex  Panią Moniką Wolską, która wykazała się dużym profesjonalizmem w swojej pracy, kończąc na informowaniu o efektach w rozmowach z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.