Uprzejmie dziękuję firmie Codex za zajęcie się moją sprawą, pozytywne jej rozstrzygnięcie i wynegocjowanie dla mnie bardzo korzystnych warunków. Szczególne podziękowania chciałbym złożyć Pani Krystynie Prusak i Pani Barbarze Piękoś, które z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem poprowadziły moją sprawę. Skuteczność w działaniu w/w pracowników jest wielkim atutem Państwa firmy.