Zwracam się z głębi serca płynącymi podziękowaniami za okazaną pomoc i szczęśliwe zakończenie sprawy. Życzę wielu dalszych sukcesów w prowadzonych sprawach.