Pragnę serdecznie podziękować za fachowe prowadzenie mojej sprawy. Chcę podkreślić wysoką kulturę osobistą pracowników i ich pełne zaangażowanie. Wyrazy wdzięczności i poważania.