Z odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka mamy do czynienia w przypadku, kiedy pasażer zapłacił za przejazd i podczas tego przejazdu doznał uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji pasażer może zwrócić się o odszkodowanie w ramach polisy OC sprawcy i nie ma konieczności udowodnienia winy kierowcy, który spowodował wypadek.   Warto pamiętać o tej zasadzie w sytuacji, kiedy kierowca pojazdu był trzeźwy i poruszał się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, ale mimo tego doszło do wypadku np. z powodu wbiegnięcia na jezdnię dzika lub innego zwierzecia. Pasażerom należy się wtedy odszkdowanie w ramach OC pojazdu, którym podróżowali.   Żródło