Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania, tłumacząc się zbyt niskimi obrażeniami poniesionymi przez zgłaszających szkodę. Jednak każde uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia skutkujące doznaniem krzywdy pozwalają na wystosowanie roszczenia tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Na przykładzie naszej klientki pokazujemy jak Towarzystwa Ubezpieczeniowe traktują poszkodowanych.

Spotkanie z TIR'em

Pewnego majowego dnia ubiegłego roku, Pani Małgorzata* wyruszyła wraz ze znajomymi na wycieczkę. W tym celu zarezerwowała hotel oraz zaplanowała urlop w pracy. Na drodze, którą poruszała się nasza klienta wraz ze znajomymi trwały prace remontowe. Poruszający się zgodnie z przepisami kierujący pojazdem Pan Krzysztof* zatrzymał się tak jak poprzedzający go uczestnicy ruchu. Niespodziewanie w skodę Pana Krzysztofa uderzył  TIR, doszczętnie zgniatając tył samochodu.

W wyniku wypadku spowodowanego przez kierowcę TIR'a Pani Małgorzata, siedząca z tyłu jako pasażer doznała urazu głowy, stłuczeń klatki piersiowej i licznych ogólnych potłuczeń ciała, a także chwilowej utraty przytomności.

Po przybyciu na miejsce służb ratowniczych i Policji, poszkodowana została przewieziona do szpitala, w którym spędziła kilka dni.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Po skończonej hospitalizacji oraz innych czynności wykonywanych w celu polepszenia stanu zdrowia, zarówno psychicznego jak i fizycznego Pani Małgorzaty, zwróciła się do ubezpieczyciela wskazując podstawy do przyznania odszkodowania. Niestety Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie uwzględniło jej roszczenia i nie przyznało odszkodowania.

Wtedy Pani Małgorzata postanowiła zaufać Radcy ds. Odszkodowań Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX.

Pod koniec czerwca ubiegłego roku Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX dokonało zgłoszenia szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz wystosowało roszczenie w kwocie 10 000 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane obrażenia.

Korespondencja z ubezpieczycielem

Ubezpieczyciel w odpowiedzi na pismo z Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX wskazał na konieczność przedłożenia wszystkich dokumentów, które miałyby istotne znaczenie dla rozwiązania tej sprawy oraz mogłyby przyczynić się do przyznania odpowiedniej kwoty odszkodowania.

Niestety od czasu pisemnej korespondencji minęło 8 miesięcy, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie dokonało żadnych czynności w związku z przyznaniem poszkodowanej stosownego odszkodowania. Dlatego też Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX ponownie zwróciło się do Ubezpieczyciela, wskazując jaką odpowiedzialność za takie zachowanie może ponieść Towarzystwo.

Finał

Towarzystwo Ubezpieczeniowe w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX ustosunkowało się do niego i przyznało Pani Małgorzacie odszkodowanie w kwocie, o którą zabiegaliśmy, tj. 10 000 zł.

Ta sytuacja pokazuje, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe często świadomie unika rozpatrywania spraw o odszkodowanie oraz wzbrania się od wypłacania należnego świadczenia poszkodowanym. Prawdopodobnie gdyby nie Nasza reakcja na przewlekłość sprawy, która miała miejsce w przedstawionej historii, Pani Małgorzata do dziś nie otrzymałaby należnego jej odszkodowania.

* imię zostało zmienione na potrzeby artykułu